Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Beviljade projekt 2017

År 2017 har 3 miljoner kronor fördelats på 51 projekt. Totalt inkom 115 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2017 års stipendiater

Csaba Adori
Projekt: Exploring degenerative processes in the human brain connectome with the novel iDISCO+ 3D immuno-imaging technique
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurovetenskap

Maya Arvidsson Rådestig
Projekt: Hur är TDP-43 relaterad till Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens?
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Erika Bereczki
Projekt: Exploring the relation of synaptic proteins in CSF to disease stage marker in AD, PD and DLB
Institution: Karolinska Institutet, Center för Alzheimer Research, Div for Neurogeriatrics

Konstantinos Chiotis
Projekt: Imaging in vivo tau pathology during the time course of Alzheimer´s disease
Projekt: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Sciences and Society, Div of Translational Alzheimer Neurobiology

Claudia Cicognola
Projekt: TAU protein – role in pathogenesis and as a biomarker for Alzheimer´s desiase
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Mia Conradsson
Projekt: Kan ett personcentrerad multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom, inkluderat utbildning, stöd och rådgivning till närstående, minska belastningen och öka livskvalitén hos närstående till personer med demens?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasynaptisk kolinerg signalering
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, center for Alzheimer research

Tomas Deierborg
Projekt: Modulation of microglial inflammation in Alzheimer´s disease
Institution:Lunds Universitet, Neuroinflammation research unit

Fredrik Elgh
Projekt: Samband mellan herpesvirus-DNA i hjärnvävnaden och Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Virologi

Anna Erlandsson
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap

Anncristine Fjellman-Wiklund
Projekt: Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av personcentrerad multidimensionell interndisciplinär rehabilitering av äldre personer med demenssjukdom och deras närstående
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi

Susanne Frykman
Projekt: Synaptotoxiska mekanismer i Alzheimers sjukdom
Intitution: Karolinska Institutet, NVS dept, center for Alzheimer research, Div for neurgeriatrics

Gorka Gerenü
Projekt:
Resolution of inflammation in Alzheimer’s disease: role of TREM family proteins
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, care science and society, Center of Alzheimer research

Eleni Gkanatsiou
Projekt: New amyloid beta biomarkers in Alzheimer´s disease
Institution: Salhgrenska Universitetssjukhuset, Neurokemi

Carolina Graff
Projekt: Helgenomsekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakade mutationer vid ärftlig demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Ceter för Alzheimerforskning, Sekt för neurogeriatrik

Martin Hallbeck
Projekt: Att hindra fortskridandet av Alzheimers och andra demenssjukdomar
Institution: Linköpings Universitet, Klinisk patologi

Erika Jonsson Laukka
Projekt: Are olfactory deficits useful markers of cognitive impairment and dementia?
Institution: Aging Research Center, Stockholm

Azadeh Karami
Projekt: CSF levels of Choline acetyltransference in AD patients before and after Donepezil treatment
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, div of Clinical Geriatrics

Åsa Karlsson
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Silke Kern
Projekt: Neurofilament light protein – a marker of preclinical AD in healthy elderly?
Institution: Salhgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrisk epidemologi och neurokemi

Dimitri Kokkinakis
Projekt: Digital överföring av språkliga testresultat för språkteknologisk analys av innehållet på en ny forskningsstudie baserad på DTS-studien (”Demens i Tidigt Skede”)
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för svenska språket

Nuno Leal
Projekt: Study MAM mostly in primary neuronal cultures and brain since AD is a neurodegenerative disorder
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, Center of Alzheimer research

Laetitia Lemoine
Projekt: Visualization of regional Tau deposits using tau PET tracers in brain tissue from Alzheimer´s patients and comparisons with other tauopathies as well as familial form of AD
Institution: Karolinska Institutet, Alzheimer research center, NVS dept, translational Alzheimer Neurobiology div

Antoine Leuzy
Projekt: Brutet samband mellan perfusion och glukosmetabolism i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, div of translational Alzheimer neurobiology

Nina Lindelöf
Projekt: Intervjuer med personer med demenssjukdom och deras närstående och upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering
Institution: Umeå Universitet, sjukgymnastik

Håkan Littbrand
Projekt: En kartläggning av fysisk aktivitetsnivå i ett representativt stickprov av mycket gamla människor, inklusive personer i särskilt boende och personer med demenssjukdom

Projekt: The effect on cognitive function, oral health and nutrional status of person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation in people with dementia
Institution
: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Raúl Loera-Valencia
Projekt: Alternative mechanisms for synaptic dysfunction. Oxtrosteros as modulators of astroglial differentiation
Institution: Karolinska Institutet, NVS dept, center for Alzheimer research, Div for neurgeriatrics

Hugo Lövheim
Projekt: VALZ-pilot – den första kliniska läkemedelsprövningen med medel mot herpesinfektion för att påverka grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Lena Marmstål Hammar
Projekt: Kommunikation, kommunikationsproblematik och strategier mellan make/maka/sabo där den ena parten har en demenssjukdom
Institution: Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Henrietta M Nielsen
Projekt: Alpha-synuclein, an under-estimated player in the development of Alzheimer´s disease?
Institution: Stockholms Universitet, Inst för neurokemi

Ingeborg Nilsson
Projekt: Aktivitet och delaktighet efter deltagande i ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi

Louise Nygård
Projekt: Kognitiv svikt eller demens i arbetslivet
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Sekt för arbetsterapi

Anders Olofsson
Projekt: Unfolding the secrets of AB-amyloid formation
Institution: Umeå Universitet Inst för medicinsk kemi och biofysik

Hanna Olsson Wetterberg
Projekt: Kan en demenssjukdom identifieras tidigare hos män än hos kvinnor?
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, neuropsykiatrisk epidemiologi

Patricia Rodriguez
Projekt: Mechanisms underlying brain insulin resistance and Alzheimer´s disese in ApoE4 carriers
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, center for Alzheimer research

Elena Rodriguez-Vietiez
Projekt: Familjär Alzheimers sjukdom som en modell för biomarkörutveckling: Longtudinell PET och kognitionsstudie
Institution: KI, Div of translational Alzheimer neurobiology, NVS dept

Behnaz Shakersain
Projekt: Association of anti-inflammatory property of diets with cognetive decline and structural brain changes
Institution: Aging Research Center, Stockholm

Inga Maria Tallberg
Projekt: Test av medicinsk beslutsförmåga vid kognitiv störning
Institution: Karolinska Institutet, enheten för lobopedi, CLINTEC

Steinunn Thordardottir
Projekt: Biomarkörer i preklinisk familjär Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Div of neurogeriatrics

Annika Toots
Projekt: Effekter av fysisk träning på kognitiv funktion bland personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Daniel Patrick Twohig
Projekt:
Mirrored neuropathology? Do cerebrospinal fluid levels of alpha-synuclein reflect on levels of the same in the brain parenchyma of Alzheimer´s disease patients?
Institution: Stockholms Universitet, Dept of neurochemistry

Camilla Walles Malinowsky
Projekt: Development and evaluation of an intervention model to support the use of technology in daily life activities for older people with mild cognitive impairment or mild stage of dementia
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sekt för arbetsterapi

Anders Wallin
Projekt: Vascular cognitive impairment of the small vessel type – characteristics and mechanisms
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Bodil Weidung
Projekt: Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom: epidemiologiska och immunologiska studier
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, molekylär geriatrik

Malin Wennström
Projekt: Mekanismerbakom den ökande risken för demens hos T2D-patienter
Institution: Skånes Universitetssjukhus, Inst för kliniska vetenskaper

Weili Xu
Projekt: How can the brain fight excess sugar?
Institution: Aging Research Center, Stockholm

Jerry Öhlin
Projekt: Kan självvald gånghastighet predicera demensutveckling hos personer som är 85 år och äldre?
Institution: Umeå universitet, Enheten för geriatrik, Inst för samhällsvetenskap och rehabilitering

Annika Öhrfeldt
Projekt: Immunobaserade metoder för att mäta presynaptiska biomarkörer i likvor (ryggvätska). Framtida diagnostiska och progressbiomarkörer vid Alzheimers?
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Linn Öijerstedt
Projekt: Kliniska och experimentella studier vid ärftlig frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Centrum för Alzheimerforskning, Sekt för neurogeriatrik.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se