Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Anhörigbehörighet

Är du minst 18 år och närmast anhörig till någon som har blivit sjuk och inte längre har förmåga att fatta beslut? Då kan du hjälpa till med “vardagliga” ekonomiska och personliga angelägenheter genom att använda din anhörigbehörighet. Observera dock att anhörigbehörigheten inte gäller om det redan finns en god man, förvaltare eller fullmaktshavare som har till uppdrag att sköta dessa ärenden.

Genom anhörigbehörigheten kan du bistå i ärenden som har anknytning till din anhöriges dagliga livsföring. Det kan handla om att betala räkningar, ansöka om vissa sociala förmåner eller inhandla kläder och hygienartiklar. Du behöver inte skriva några papper för att kunna göra sådana saker. Oftast räcker det med att du visar upp ett familjebevis (kan beställas från Skatteverket) för exempelvis banken eller apoteket, så att de kan försäkra sig om att du är närmast anhörig.

Vem är närmast anhörig?

Enligt lagen räknas följande personer som närmast anhöriga, i tur och ordning:

  1. Make/maka eller sambo
  2. Barn
  3. Barnbarn
  4. Föräldrar
  5. Syskon
  6. Syskonbarn

När det inte finns någon make/maka eller sambo med i bilden så är det således barnet/barnen som anses vara närmast anhöriga. Om det finns flera barn så företräder dessa gemensamt sin anhörige. För att barnen inte ska behöva uträtta alla ärenden tillsammans så kan de upprätta en fullmakt sinsemellan, som exempelvis ger ett av barnen rätt att på egen hand kunna uträtta aktuella ärenden.

Vem avgör om personen har förlorat beslutsförmågan?

Den bedömningen görs av dig som är närmast anhörig. För att anhörigbehörigheten ska börja gälla så krävs det alltså som huvudregel inget läkarintyg eller liknande. Med det sagt kan en del aktörer ibland kräva att ett läkarintyg eller dylikt visas upp.

Vad kan jag inte göra genom min anhörigbehörighet?

Du kan inte göra sådant som saknar anknytning till den dagliga livsföringen. Exempelvis kan du inte köpa eller sälja bostadsrätter, fastigheter, aktier, fonder eller mer kostsamma saker såsom bilar. Du kan inte heller ge bort din anhöriges egendom eller företräda din anhörige i domstol. Om det inte finns en framtidsfullmakt som omfattar sådana åtgärder så krävs det att din anhörige ansöker om god man eller förvaltare i tingsrätten.

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad: december 2022

Aktuella lagar som det kan vara bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se