Telefonrådgivning0485 - 375 75

Anhörigbehörighet

Om du som anhörig till en person som är över 18 år, och som inte längre kan företräda sig själv, behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda denne i vissa avseenden.

Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker, det vill säga ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen.

Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas i tur och ordning make/maka, sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Aktuella lagar som det kan vara bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75