Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Västerås

Välkomna till Västerås Demensförening

Västerås Demensförening grundades 1990 och är en av närmare 100 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet.

Västerås Demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kompletterar riksförbundet på lokal nivå.

Vi verkar också för att sprida kunskap om demenssjukdomar och stötta våra medlemmar lokalt. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. För närvarande har Västerås Demensförening ca 170 medlemmar.

Västerås Stad har tre anhörigkonsulenter och ett demensteam med två personer anställda. Till anhörigkonsulenterna kan man vända sig om man vill boka samtal, anmäla sig till anhöriggrupper och utbildningar. Demensteamet har som huvuduppgift att utbilda personal inom demensvården.

Ladda ner våra föreningsbroschyrer som PDF

Ladda ner vårt bibliotek med demenslitteratur

Kalender

Styrelsen har sina möten vid Bäckby Mötesplats och vi brukar ha våra föreläsningar och medlemsmöten vid Syrianska Kulturcentret Narvavägen 90.

Årsmöte 9 mars 11:00

Syrianska kulturcentret. Kaffe och smörgås. Underhållning

Filmvisning 20 mars 18:00

Dokumentär ”The Eternal Memory”
Elektra, Filmvisning med efterföljande diskussion

Föredrag 16 april 17:00-19:00

Har du någon i din närhet som har en demenssjukdom?
Föreläsare Västerås Stads Demensteam
Anhörigcentrum Jakobsgatan 4
Anmälan till Anhörigcentrum senast 11/4

Föredrag 17 april 15:00

Demenssjukdom Symptom, diagnostik och behandling
Överläkare Mattias Damberg Geriatriska kliniken Västmanlands sjukhus
Syrianska kulturcentret

Föreläsning 23 maj 17:00-19:00

Hur blir Du en hållbar anhörig ?
Föreläsare SusanneThorsell och Anna Parnfelt enhetschef respektive medicinskt ansvarig på
rehabiliteringsenheten Västerås
Anhörigcentrum Jakobsgatan 4
Anmälan till Anhörigcentrum senast 17/5

I slutet av maj planerar vi båttur på Mälaren

Vi återkommer med inbjudan

Medlemskap

Att vara medlem kostar 150 kronor om året och då får du:
Tidningen Demensforum 4 nr/år
Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
Mötesverksamhet
Föreläsningar
Erfarenhetsutbyte, stöd och samtalsgrupp vid behov.

Kontakt

Ordförande
Lars Björklund
Hällkistgatan10
72353 Västerås
Tel 0703689924
lars.h.bjorklund@telia.com
Vice Ordförande
Börje Lind
Volundsgatan15
72355 Västerås
Tel 0705618790
borje_lind@icloud.com
Kassör
Karin Åström
Kulbanegatan 13
72338 Västerås
Tel 021131063
Sekreterare
Birgitta Olsson
Boberga Hagaberg 3
72592 Västerås
0706035594
boboberga@outlook.com
Ledamot
Ana Bogdan
Emausgatan 45A
72221 Västerås
Tel 0702678590
E-post fam.bogdan@yahoo.com
Ledamot
Gunnel Kristiansson
Åsgatan 6c
72463 Västerås
0703620801
carmendesia@hotmail.se
Birgitta och Alf Olsson vid konstutställningen i Uttersberg, Bussresa i september 2023 till Karmansbo, Uttersberg och Kolsva

Kontakt
Ordförande
Lars Björklund
Hällkistgatan 10
723 53 VÄSTERÅS
Mobil: 070-368 99 24
E-post: lars.h.bjorklund@telia.com
Plusgiro: 429 70 62 – 4

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se