Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Västerås

Välkomna till Västerås Demensförening

Västerås Demensförening grundades 1990 och är en av närmare 110 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet.

Västerås Demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kompletterar riksförbundet på lokal nivå.

Vi verkar också för att sprida kunskap om demenssjukdomar och stötta våra medlemmar lokalt. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. För närvarande har Västerås Demensförening ca 170 medlemmar.

Västerås Stad har tre anhörigkonsulenter och ett demensteam med två personer anställda. Till anhörigkonsulenterna kan man vända sig om man vill boka samtal, anmäla sig till anhöriggrupper och utbildningar. Demensteamet har som huvuduppgift att utbilda personal inom demensvården.

Ladda ner våra föreningsbroschyrer som PDF

Ladda ner vårt bibliotek med demenslitteratur

Kalender

Styrelsen har sina möten vid Bäckby Mötesplats och vi brukar ha våra föreläsningar och medlemsmöten vid Syrianska Kulturcentret Narvavägen 90.

Torsdagen 14 september planeras en bussutflykt till Karmansbo och Uttersberg med lunch i Kolsva Herrgård.

Anhörigdagen 2023 äger rum den 4 oktober på Lovisagården.

Medlemskap

Att vara medlem kostar 150 kronor om året och då får du:
Tidningen Demensforum 4 nr/år
Anhörigboken
Mötesverksamhet
Föreläsningar
Erfarenhetsutbyte, stöd och samtalsgrupp vid behov.

Kontakt

Ordförande
Lars Björklund
Hällkistgatan10
72353 Västerås
Tel 0703689924
lars.h.bjorklund@telia.com
Vice Ordförande
Börje Lind
Volundsgatan15
72355 Västerås
Tel 0705618790
borje_lind@icloud.com
Kassör
Karin Åström
Kulbanegatan 13
72338 Västerås
Tel 021131063
Sekreterare
Birgitta Olsson
Boberga Hagaberg 3
72592 Västerås
0706035594
boboberga@outlook.com
Ledamot
Kerstin Sjö
Liegat. 105
72467 Västerås  
Tel 0703157740 
E-post kerstinsjo1@hotmail.com
Ledamot
Gunnel Kristiansson
Åsgatan 6c
72463 Västerås
0703620801
carmendesia@hotmail.se
Ledamot
Ana Bogdan
Emausgatan 45A
72221 Västerås
Tel 0702678590
E-post fam.bogdan@yahoo.com

Kontakt
Ordförande
Lars Björklund
Hällkistgatan 10
723 53 VÄSTERÅS
Mobil: 070-368 99 24
E-post: lars.h.bjorklund@telia.com
Plusgiro: 429 70 62 – 4

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se