Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Västerås

Välkomna till Västerås Demensförening

Västerås Demensförening grundades 1990 och är en av närmare 100 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet.

Västerås Demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kompletterar riksförbundet på lokal nivå.

Vi verkar också för att sprida kunskap om demenssjukdomar och stötta våra medlemmar lokalt. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. För närvarande har Västerås Demensförening cirka170 medlemmar.

Västerås Stad har tre anhörigkonsulenter och ett demensteam med två personer anställda. Till anhörigkonsulenterna kan man vända sig om man vill boka samtal, anmäla sig till anhöriggrupper och utbildningar. Demensteamet har som huvuduppgift att utbilda personal inom demensvården.

Ladda ner våra föreningsbroschyrer som PDF

Ladda ner vårt bibliotek med demenslitteratur

Kalender

Styrelsen har sina möten vid Bäckby Mötesplats och vi brukar ha våra föreläsningar och medlemsmöten vid Syrianska Kulturcentret, Narvavägen 90.

Föreläsning 23 maj 17:00-19:00
Hur blir du en hållbar anhörig?
Föreläsare Susanne Thorsell och Anna Parnfelt, enhetschef respektive medicinskt ansvarig på rehabiliteringsenheten Västerås.
Plats: Anhörigcentrum, Jakobsgatan 4.
Anmälan till Anhörigcentrum senast 17/5.

Båtresa till Sundbyholm med lunch ombord 28 maj
Avresa kl. 11.00
Hemkomst kl. 14.30
Vi återkommer med inbjudan.

Bussresa i Västmanland i början av september. Inbjudan kommer.

Nationella Anhörigdagen i Växthusets stora sal. 2 oktober kl. 15-18.

Medlemskap

Att vara medlem kostar 150 kronor om året och då får du:
Tidningen Demensforum 4 nr/år
Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
Mötesverksamhet
Föreläsningar
Erfarenhetsutbyte, stöd och samtalsgrupp vid behov.

Kontakt

Ordförande
Lars Björklund
Hällkistgatan10
723 53 Västerås
Tel 070-368 99 24
lars.h.bjorklund@telia.com
Vice ordförande
Börje Lind
Volundsgatan15
723 55 Västerås
Tel 070-561 87 90
Kassör
Karin Åström
Kulbanegatan 13
723 38 Västerås
Tel 021-13 10 63
Sekreterare
Ana Bogdan
Emausgatan 45A
722 21 Västerås
Tel 070-267 85 90
Ledamot
Berith Stenwall 
Nanna Svartz gata 5
722 21 Västerås
Tel 073-645 05 82
Ledamot
Gunnel Kristiansson
Åsgatan 6c
724 63 Västerås
070-362 08 01
Birgitta och Alf Olsson vid konstutställningen i Uttersberg, Bussresa i september 2023 till Karmansbo, Uttersberg och Kolsva

Kontakt
Ordförande
Lars Björklund
Hällkistgatan 10
723 53 VÄSTERÅS
Mobil: 070-368 99 24
E-post: lars.h.bjorklund@telia.com
Plusgiro: 429 70 62 – 4

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se