Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Linköping

Välkommen till demensföreningen i Linköping

Föreningen arbetar för att stödja personer som drabbats av demenssjukdom och deras anhöriga. En annan viktig del av föreningens arbete är att informera och utbilda allmänhet för att sträva mot ett mer demensvänligt samhälle.

Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nummer/år
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
  • Mötesverksamhet
  • Föreläsningar
  • Erfarenhetsutbyte och stöd

Genom att betala in 150:-PlusGiro 83 59 38-2 blir du medlem hos oss, glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen. Även mailadress om du vill ha föreningens information på mailen.

Brevhälsning till medlemmar

Tillsammans blir vi starkare!

Aktiviteter i föreningen våren 2024

Inbjudan årsmöte

Träffpunkt ung anhörig

Här finns information till dig som är ung anhörig, Ung anhörig

Vår verksamhet

Mål som driver föreningen

  • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida information och kunskap om demens
  • Påverka politiker och beslutsfattare
  • Samverka med kommun, region, andra myndigheter och organisationer
  • Stödja forskning och utveckling inom demensområdet

Bli en demensvän

Under 2018 lanserades kampanjen ”Bli en demensvän” av Demensförbundet, vilket i korta drag handlar om att underlätta och hjälpa människor med demenssjukdom. Läs mer på demensvän.se

Kontaktuppgifter

Styrelsen Ordförande: Ulla Faleij

Mejladress: demensforeningen.linkoping@gmail.com

Dataskyddsförordningen, GDPR. Du väljer själv om du vill vara med i olika register. Demensföreningen i Linköping behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna  för att rapportera till Demensförbundet. Läs mer här.

Kontakt
Ordförande
Ulla Faleij
Lillgårdsgatan 27 A 
587 35 LINKÖPING
Tel: 070-522 71 28
E-post: demensforeningen.linkoping@gmail.com
Plusgiro: 83 59 38 – 2

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se