Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sollentuna

Välkommen till demensföreningen i Sollentuna

Demensföreningen i Sollentuna är en lokalförening i Demensförbundet. Förbundet, liksom vår lokalförening, har som syfte att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och för deras anhöriga samt bevaka dessa gruppers rättigheter i samhället.

Demensförbundet jobbar med de stora övergripande frågorna på riksnivå och stödjer oss lokalföreningar med informationsmaterial, seminarier och medlemstidningen som skickas till alla medlemmar.

Demensföreningen i Sollentuna har ca 200 medlemmar. Inom styrelsen har alla egen erfarenhet av att vara anhörig till en person med demenssjukdom eller har arbetat i ett yrke med anknytning till demens. Vi arbetar helt ideellt. Finansiering av verksamheten sker genom medlemsavgifter, genom förenings- och aktivitetsbidrag från Sollentuna Kommun och genom individuella gåvor.

Medlemsavgiften för 2023 är 200 kronor för en person, 300 kronor för en familj och betalas till Bankgiro 5253-4807.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande områden:

Anhöriggrupper
Samtalsgrupper som träffas var 4:e vecka. Alla får berätta om sin egen situation och om sin demenssjuka anhöriga, problem som uppstått och även glädjeämnen i tillvaron. Ledare för grupperna är en person från föreningens styrelse. Kommunens demenssamordnare deltar i mötena och kan ge goda råd precis som de andra gruppdeltagarna.

Cafékvällar
Ett par gånger per termin inbjuder vi till cafékväll. Oftast har vi ett föredrag eller någon underhållning. Vi blandar teman, ibland med demensanknytning, ibland något helt annat. Kaffe med dopp ingår alltid. Cafékvällarna är ett tillfälle att träffa och prata med andra som lever i liknande situationer. Stämningen på cafékvällarna är ofta hög.

Medlemsträffar
Ett par gånger på sommaren när man kan tycka att livet är ensamt träffas vi och äter pizza tillsammans under enkla former. Avsikten är mest att träffas och ha trevligt. I december bjuder vi medlemmarna på jullunch.

Utflykter
Oftast  hyr vi en minibuss och åker till ett museum som har speciella visningar för personer med mild demenssjukdom. En anhörig är välkommen att följa med.

Föreläsningar
Vi är ofta medarrangör till föreläsningar som anordnas av demenssamordnaren och/eller anhörigkonsulenten i Sollentuna kommun. Temat är ofta bredare än enbart demensfrågor.

Information
Som medlem får man tidningen Demensforum som ges ut av Demensförbundet. Ca 4 gånger per år distribuerar vår förening via e-post eller brev vår medlemsinformation som upptar vårt program den närmaste tiden. Som ny medlem får man ett välkomstpaket med bland annat boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum.

Övriga aktiviteter
Vi besöker regelbundet alla demensboenden i Sollentuna och ibland även boenden utanför kommunen. Vi protokollför våra möten så vi anser att vi har en god kunskap om de demensboenden som finns i kommunen.
Vi samarbetar på ett utmärkt sätt med kommunens demenssamordnare och gör ofta aktiviteter tillsammans. Föreningen deltar i kommunens äldreråd och ett par av dess arbetsgrupper.

Se foton från våra aktiviteter

Aktuella dokument

Länkar

Kontaktperson
Nils Jensen, ordförande
Telefon: 070-698 92 22
Bankgiro: 5253 – 4807

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se