Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Gotland

Välkommen till Gotlands demensförening

Föreningen bildades 1989

Vårt mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
 • Sprida kunskap kring demenssjukdomar genom föreläsningar, filmvisningar etc.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Vi arbetar för

 • Mera kunskap om demens inom vård och omsorg
 • Mera information till allmänheten
 • Utökade utredningsresurser så att alla med misstänkt demens
 • kan få riktig diagnos och behandling
 • Bättre stöd och avlösning för anhöriga
 • Kompetent och tillräcklig personal
 • Ökning och utveckling av gruppboende
 • Rättsskydd för demenssjuka

Vill du bli medlem?

Bli medlem för bara 210:- /år
Du får Demensforum 4ggr/år, Anhörigbok och aktuell information.
Föreningens Pg-nummer: 64 87 31-8
Swish: 070-649 49 05

Styrelse

Kassör:
Anna Wid
Halsjärnsgatan 6 
621 47 VISBY 
Mobil: 070-649 49 05
E-post: anna.wid@telia.com

Ledamot:
Inger Klintlöf 
Väskinde Starrvägen 49
622 75 Visby
Mobil: 076-292 71 13
E-post: inger_klintlof@hotmail.com

Ledamot:
Stigh Wessman Brömsebroväg 2D
621 39 Visby
Mobil: 073-056 23 00
E-post: stigh.wessman@telia.com

Ledamot:
Barbro Mårtensson
Halla Tomte 163
622 52 Romakloster
Mobil: 076-801 05 39
E-post: 43mrtensson@telia.com

Sekreterare:
IngaLena Söderlund
Hejdeby Suderbys 250
621 76 Visby
Mobil: 073-143 28 45
E-post: ingalena1@hotmail.com

Suppleant:
Jane Hultgren-Ek
Trappgatan 13
621 56 Visby
Mobil: 070-521 82 22
E-post: jane.ek@vemod.se

Suppleant:
Jessica Porselius
Ala Gurfiles 101
623 71 Katthammarsvik
Mobil: 070-744 59 12
E-post: jporselius@gmail.com

Vill du stödja oss med en gåva?

Mobil och Swish: 070-649 49 05
(kassör Anna Wid)
Pg-nummer: 64 87 31-8

Kontaktpersoner
Anna Wid (se kontaktuppgifter här ovan)
IngaLena Söderlund (se kontaktuppgifter här ovan)
Plusgiro: 64 87 31 – 8

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se