Telefonrådgivning0485 - 375 75

Våra aktiviteter

Promenadgrupp

Tisdagar kl. 10.30, olika platser. Alla är välkomna. Promenad anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar.

Samtalsgrupp

I samarbete med anhörigkonsulent. Planerade träffar:  29/8, 19/9, 24/10, 21/11 och 19/12, samtliga kl. 10. Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Demensföreningen har beredskap för start av ytterligare samtalsgrupp för anhöriga, i egen regi.

Samtalsgrupp för personer som nyligen fått demensdiagnos

Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper.  Deltagarna har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam. Vi har ingen pågående grupp, men har beredskap att starta en grupp då vi hittar deltagare.

Café Förgätmigej

I samarbete med Humana och studieförbundet Vuxenskolan. En mötesplats för alla som har eller berörs av demenssjukdom. Vi vill skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte. Det bjuds fika, gemensamma aktiviteter och goda samtal.

Måndagen den 10 oktober kl 17.00-19.00

Vi testar rehabs träningslokal på Riddarsten och hoppas få till en femkamp som alla kan delta i. Fika och social gemenskap.

Måndagen den 14 november kl 17.00-19.00

Vi gästas av Eva Strömblad- som berättar om sitt tidigare arbete som kommunal polis i Lerum. Fika och social gemenskap.

Måndagen den 12 december kl 17.00-19.00

DEMENSFÖRENINGENS 20-ÅRSJUBILEUM!

Röd matta och bubbel utlovas! Melodikterna spelar och vi äter buffé och tårta och har det allmänt trevligt. Anmäl dig och gärna en kompis redan nu – men senast 7/12.

Möteslokal: Riddarstenshöjden 9 i Lerum. Anmälan till demens.lerum@gmail.com alternativt mobil 070-651 08 28.

Våga prata om demens

Lerums bibliotek 26/10 kl. 15. Demenssjukdomar tillhör våra vanligaste folksjukdomar. Vilka är de tidiga symptomen? Hur blir jag bättre på att möta personer med demenssjukdom? Varför finns det en lokal demensförening? Vilket stöd kan man få från kommunen?

Med Evabritt Johansson från Demensföreningen i Lerum och Jessica Gustavsson från anhörigstödet i Lerum. Gratisbiljetter hämtas på Lerums bibliotek. OBS: Extrainsatt föreläsning, repris från 14/9.

När glömska blir en sjukdom

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen för mera info om ovanstående gruppaktiviteter.

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75