Telefonrådgivning0485 - 375 75

Våra aktiviteter

Promenadgrupp

Tisdagar kl. 10.30, olika platser. Alla är välkomna. Promenad anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar.

Anhöriggrupp

I samarbete med anhörigkonsulent. Planerade träffar: 13/12, 17/1, 21/2, 21/3, 25/4, 16/5 och 13/6, samtliga kl. 10. Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Demensföreningen har beredskap för start av ytterligare anhöriggrupp.

Samtalsgrupp för personer som nyligen fått demensdiagnos

Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper.  Deltagarna har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam.

Café Förgätmigej

i samarbete med Lerums kommun, Humana och studieförbundet Vuxenskolan. En mötesplats för alla som har eller berörs av demenssjukdom. Vi vill skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte. Det bjuds fika, gemensamma aktiviteter och goda samtal.

Datum för vintern/vårens caféer 2022: 10/1, 14/2, 14/3, 11/4 och 9/5, samtliga kl 17–19.

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen för mera info om ovanstående gruppaktiviteter.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75