Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Våra aktiviteter

Promenadgrupp

Tisdagar kl. 10.30, olika platser. Alla är välkomna. Promenad anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar. Mötesplats för veckans promenad meddelas på facebook.com/Demensforeningen Lerum, eller kontakta 070-651 08 28.

Samtalsgrupp

I samarbete med anhörigkonsulent. Planerade träffar: 19/2, 18/3, 22/4, 20/5, 17/6, samtliga tillfällen kl. 10.00 Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Demensföreningen har beredskap för start av ytterligare samtalsgrupp för anhöriga, i egen regi.

Samtalsgrupp för personer som nyligen fått demensdiagnos

Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper.  Deltagarna har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam. Vi har ingen pågående grupp, men har beredskap att starta en grupp då vi hittar deltagare.

Café Förgätmigej

När glömska blir en sjukdom

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen för mera info om ovanstående gruppaktiviteter.

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se