Telefonrådgivning0485 - 375 75

Leva med demens

Tiden efter en demensdiagnos är en tuff tid då livet vänds ut och in, upp och ner. Hur ska det bli, vad ska jag göra, hur ska jag leva…?

Kvinna i höstlandskap

Massor av frågor kommer fram som skapar stress och depression inte minst. Vem kan hjälpa mig, hur har andra det som har en demenssjukdom, är det sjukdomen som gör att jag känner så här? Det kan ta tid att acceptera sin diagnos. Hur länge varierar från person till person.

Din självbild kan komma att förändras. Det kan vara svårt att acceptera att bli mer beroende av andra. Men det är en styrka både för dig och dina närstående om du lär dig be om hjälp när du behöver den.

Om du fortfarande arbetar måste du mentalt och ekonomiskt börja tänka på din pensionering. Är du företagare måste du besluta vad som ska hända med ditt företag när du inte längre kan sköta det. Tveka inte att be om hjälp av en jurist, ekonom eller någon i din familj.

Ta tillvara på goda stunder

Ljuspunkter i tillvaron finns, demenssjukdomen till trots. Man bör vara rädd om goda stunder: vänners besök, barnbarnets dop eller naturens under med grönskande träd och buskar.

Meningsfullhet genom aktivitet och stimulans

Forskning visar att aktivitet och stimulans påverkar minnes- och tankeförmågor positivt, samtidigt som nedstämdheten minskar och livskvalitén ökar. Aktivitet och stimulans kan därför vara minst lika viktiga som mediciner.

Se vår film där fyra personer berättar om hur det är att leva med en demenssjukdom.

Träffa och få stöd av andra som som fått en demensdiagnos

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75