Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Så startade yngrenätverket

Våren 2001 tar en man kontakt med Demensförbundet. Hans 33-åriga hustru är demenssjuk och de har två barn, 2 och 5 år gamla. På hans initiativ beslutade Demensförbundet att inbjuda anhöriga till yngre personer med demenssjukdom till en sammankomst på Öland.

Några medlemmar vid träff 2019
Några av Yngrenätverkets medlemmar vid en träff 2019.

Nio personer, från Staffanstorp i söder till Piteå i norr, kom till träffen. Under helgen växte en speciell samhörighet fram mellan dem.

Nätverket var fött! I dag finns 100 medlemmar i nätverket från hela landet.

Syftet är att unga anhöriga/närstående till demenssjuka skall stödja och hjälpa varandra och delge varandra erfarenheter. Man träffas på regionala möten.

Sagt av nätverket…

”Skönt att få träffa personer som förstår vad man menar och känner, utan att behöva förklara en massa, och att kunna koppla av och skratta tillsammans”

”Tänk att man kan få träffa andra som också har erfarenhet av att vara anhörig till en ung demenssjuk person”

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se