Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Hässleholm

Välkommen till Demensföreningen Hässleholm

Foto från Hässleholm.

Demensföreningen Hässleholm är en lokalförening inom Demensförbundet. Föreningen bildades i maj 1990 och har för närvarande ca 200 medlemmar. Vi är med i Hässleholm kommuns tillgänglighetsråd.

Föreningen verkar för att förbättra förhållandena för människor med demenssjukdom och ge stöd till deras anhöriga. Det gör vi genom att sprida kunskap om demenssjukdomar, stödja sjuka, anhöriga och närstående och verka för bättre demensvård i kommunen.

Är du anhörig?

Vill du veta mer om demenssjukdomar? Känner du dig osäker i någon situation? Vill du prata med någon? I vår förening kan du dela dina tankar och känslor med andra i samma situation! Vi erbjuder föreläsningar, social samvaro, anhörigcirklar och anhörigcafé, utflykter mm. Alla är välkomna!

Vill du bli medlem?

Som medlem i Demensföreningen Hässleholm får du

  • Demensforum (Demensförbundets medlemstidning) som utkommer med fyra nummer per år.
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum.
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i liknande situation.
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.

Medlemsavgiften är 160 kr per år.                                                                        
Bankgiro 408-9454. Ange namn och adress.

Läs mer om våra aktiviteter

Länkar

Vill du ha mer information om föreningen?

Välkommen att ta kontakt med vår ordförande Lisen Ekdahl. Kontaktuppgifter, se nedan:

Vi har tystnadsplikt!

Kontakt
Ordförande
Lisen Ekdahl
Stortorget 11
281 31 HÄSSLEHOLM
Tel: 0451-810 80
Tel: 0451-26 70 20
E-post: lisen.ekdahl3@gmail.com
Bankgiro: 408-9454

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se