Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Medlem i Demensföreningen – varför det?

Det är inte ovanligt att hamna i kris när man fått en demensdiagnos. Allt kan kännas nattsvart, många beskriver det som att de hamnat i ett mörkt hål. Det är naturligtvis en sorg att drabbas av svår sjukdom. Det finns dock mycket du kan göra för att påverka ditt liv, och Demensföreningen Lerum vill vara ditt stöd på vägen. Det kan vara bra om både du och dina närmaste kan tala om det svåra, även utanför familjen. Det kan vara en nära vän och det kan vara någon professionell, såsom kurator eller demenssjuksköterska. Demensföreningen kan inte och ska inte ersätta professionella kontakter, men vi har ambitionen att vara ett bra komplement.

Som anhörig/närstående till person med en demenssjukdom förändras också ditt liv. Du behöver råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst gentemot personen som är sjuk. Som anhörig/närstående är det viktigt att i första hand se och möta människan och inte låta sjukdomen dominera. Du behöver också veta vilka rättigheter ni har, och vart ni ska vända er för att få hjälp att klara det nya livet. Det är viktigt att söka hjälp i tid, innan du når en gräns där du inte orkar längre. Sedan 2009 har kommunerna lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd. Det är även deras skyldighet att upplysa om detta. Lagen innebär att anhörigas perspektiv ska tas i beaktning och att de anhörigas behov ska uppmärksammas. Kontakta kommunen för mer information, om du inte redan gjort det. Demensföreningen Lerum vill och kan komplettera det lagstadgade stödet.

Demensföreningen Lerum är till för alla med intresse för demenssjukdom, som tillhör folksjukdomarna i Sverige och globalt. Det finns mycket samlad kunskap om demenssjukdomarna, men det finns fortfarande mycket okunskap bland oss samhällsmedborgare.

Bli medlem, tillsammans kan vi bekämpa stigmat runt demenssjukdomarna. Tveka aldrig att kontakta oss om det är något du undrar över eller saknar på vår hemsida.

Evabritt Johansson
Ordförande

Bli medlem

Medlems- årsavgiften är 200 kr. I ditt medlemskap ingår:

Lerum QR-kod.
  • 4 nummer av Demensforum/år (Demensförbundets medlemstidning)
  • Om demenssjukdom för anhöriga (Svenskt Demenscentrum)
  • En bok till dig med demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum)
  • Delaktighet i föreningens aktiviteter
  • Utbyte av erfarenheter med anhöriga till personer med demenssjukdom som är eller har varit i samma situation
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra vardagsliv för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Bankgiro: 5003-3976

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se