Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Umeå

Välkommen till Demensföreningen i Umeå

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är idag Sveriges största organisation för demenssjuka och deras anhöriga med närmare 110 föreningar.

Vy över Umeå

Föreningen startades 1983 som den första föreningen i landet. Vi har ca 250 medlemmar.

Under länken AKTUELLT finns mer information från föreningen.

Som medlem får du:

 • Anhörigboken, som innehåller information och praktiska råd
 • Demensforum, Demensförbundets tidskrift, 4 nr/år
 • Information från föreningen
 • Studiecirklar, vi erbjuder anhörigcirklar, vattengymnastik
 • Föreläsningar, i aktuellt ämnen
 • Rekreation
 • Vattengymnastik, med ledare varje torsdag 18.00-19.00, i 33-gradigt vatten på Hemgården. Start 14 september. Betala 750kr/termin på konto 5500-4527, ange namn och adress.
 • Boklån, från vårt bibliotek på Kom-in

Demensföreningen arbetar med att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • vi har nu tre anhöriggrupper, två för äldre anhöriga och en för yngre (under 65 år)
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • bidra till utbildning för både anhöriga och personal
 • stödja forskning genom Demensfonden i Västerbotten
 • informera och påverka politiker och tjänstemän på olika nivåer
 • samverka med kommuner, regioner och andra organisationer

Hur blir man medlem?

Genom att betala in 225:- på bankgiro 5500-4527 blir du medlem hos oss, men glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen när du betalar via bankgiro eller via nätet.

Du som vill stödja Demensföreningen i Umeå med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.

Kontakt
Ordförande
Ewa Miller
Honungsvägen 3
903 65 UMEÅ
Tel: 090-314 29
Mobil: 070-622 03 44
E-post: ewa.maria.miller@gmail.com
Bankgiro: 5500 – 4527

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se