Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Umeå

Välkommen till Demensföreningen i Umeå

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är idag Sveriges största organisation för demenssjuka och deras anhöriga med närmare 110 föreningar.

Vy över Umeå

Föreningen startades 1983 som den första föreningen i landet. Vi har ca 250 medlemmar.

Under länken AKTUELLT finns mer information från föreningen.

Som medlem får du:

 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
 • Demensforum, Demensförbundets tidskrift, 4 nr/år
 • Information från föreningen
 • Studiecirklar, vi erbjuder anhörigcirklar, vattengymnastik
 • Föreläsningar, i aktuella ämnen
 • Rekreation, i form av utflykter och resor m.m.
 • Vattengymnastik, med ledare varje med ledare varje vecka 18.00-19.00, i 33-gradigt vatten på Hemgården. 
 • Boklån, från vårt bibliotek på Kom-in

Demensföreningen arbetar med att:

 • stödja anhöriga via samtalsgrupper, för äldre anhöriga och för yngre anhöriga (under 65 år)
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • bidra till utbildning för både anhöriga och personal
 • stödja forskning genom Demensfonden i Västerbotten
 • informera och söka påverka politiker och tjänstemän på olika nivåer
 • samverka med kommuner, regioner och andra organisationer

Hur blir man medlem?

Genom att betala in 225:- på bankgiro 5500-4527 blir du medlem hos oss.

Viktigt är att fylla i namn och mailadress på inbetalningen.

Du som vill stödja Demensföreningen i Umeå med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.Du som vill stödja Demensföreningen i Umeå med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.

Kontakt
Ordförande
Ewa Miller
Honungsvägen 3
903 65 UMEÅ
Tel: 090-314 29
Mobil: 070-622 03 44
E-post: ewa.maria.miller@gmail.com
Bankgiro: 5500 – 4527

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se