Telefonrådgivning0485 - 375 75

Umeå

Ordförande
Ewa Miller
Honungsvägen 3
903 65 UMEÅ
Tel: 090-314 29
Mobil: 070-622 03 44
E-post: ewa.maria.miller@gmail.com
Bankgiro: 5500 – 4527

Välkommen till Demensföreningen i Umeå

Vy över Umeå

Demensföreningen i Umeå är ansluten till Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter), som är en handikapporganisation med 10 400 medlemmar och ca 110 lokala föreningar.

Föreningen startades 1983 som den första föreningen i landet. Vi har ca 250 medlemmar.

Under länken AKTUELLT finns mer information från föreningen.

Som medlem får du:

 • Anhörigboken, som innehåller information och praktiska råd
 • Demensforum, Demensförbundets tidskrift, 4 nr/år
 • Information från föreningen
 • Studiecirklar, vi erbjuder anhörigcirklar, vattengymnastik
 • Föreläsningar, i aktuellt ämnen
 • Rekreation
 • Vattengymnastik, med ledare varje tisdag 19:00-20:00, i 33-gradigt vatten på Hemgården. Betala 450kr/termin på konto 5500-4527, ange namn och adress.
 • Boklån, från vårt bibliotek på Kom-in

Demensföreningen arbetar med att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • vi har nu tre anhöriggrupper, två för äldre anhöriga och en för yngre (under 65 år)
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • bidra till utbildning för både anhöriga och personal
 • stödja forskning genom Demensfonden i Västerbotten
 • informera och påverka politiker och tjänstemän på olika nivåer
 • samverka med kommuner, regioner och andra organisationer

Hur blir man medlem?

Genom att betala in 225:- på bankgiro 5500-4527 blir du medlem hos oss, men glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen när du betalar via bankgiro eller via nätet.

Du som vill stödja Demensföreningen i Umeå med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75