Telefonrådgivning0485 - 375 75

Rådgivning

Telefonrådgivning 0485-375 75

Demensförbundet har en unik verksamhet i sin telefonrådgivning. Vi finns tillgängliga i stort sett årets alla dagar, mellan klockan 08:00-22:00.

Våra telefonrådgivare har mycket lång och gedigen erfarenhet av demenssjukvård och anhörigstöd och kan ge råd i de allra flesta frågor. De flesta som hör av sig till oss är oroliga anhöriga. Det kan handla om oro för att beteendet hos den nära och kära förändrats och vad det kan bero på. Det kan också handla om hur de ska stötta och hjälpa sina sjuka närstående, vad de kan förvänta sig för insatser från till exempel kommunen eller hur de ska bemöta och hjälpa den närstående. För att nämna några områden.

Juridisk rådgivning 08-658 99 20

Demensförbundet har även juridisk rådgivning. Hit kan du som medlem vända dig när det till exempel gäller god man, testamente eller hur man överklagar ett beslut från en myndighet i frågor som rör demenssjuka. Rådgivningen är öppen torsdagar 08:00-12:00.

Vad säger lagen?

Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75