Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Annonsera i Demensforum

Utgivningsplan 2023

Demensforum nr 3 2022

Nr. 1 – Materialdag den 6 februari
Utgivning 27 februari.

Nr. 2 – Materialdag den 24 april
Utgivning 15 maj.

Nr. 3 – Materialdag den 14 augusti
Utgivning 7 september.

Nr. 4 – Materialdag den 6 november
Utgivning 30 november.

Priser och annonsstorlekar

1/1 utfall 3 mm210 x 297 mm 18 500 kr
Helsida 185 x 260 mm 18 500 kr
Halvsida liggande185 x 125 mm 9 900 kr
Halvsida stående 90 x 260 mm 9 900 kr
Kvartssida 90 x 125 mm 5 200 kr
1/8 annons 90 x 60 mm 2 900 kr

Villkor

Rabatt ges på annonser vid bokning i flera nummer. Endast skriftlig avbeställning, senast tre veckor före materialdag. Vid avbeställning senare debiteras fullt pris.

Annonsbokning

Bokning och annonsmaterial: catharina.holmgren.hall@demensforbundet.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se