Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Nyköping-Oxelösund

Välkommen till Nyköping-Oxelösunds demensförening

Föreningen informerar om verksamheten:

Föreningen startade 1986.
Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför?
 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
 • Påverka beslutsfattare genom kommunala handikapprådet (KAR)
 • Stödja de närstående genom olika insatser

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Boken ”Om demenssjukdom för anhöriga”
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till juridisk rådgivning
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 010-175 50 56

Medlemsavgiften är 250 kr per år
Bankgiro: 186-3646, Swish: 123 5335526

Nyköping-Oxelösunds demensförening
Repslagaregatan 43
611 32 Nyköping 070 298 99 20
E-post: nyoxdemensforening@gmail.com

Sommarens aktiviteter 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Råd och stöd

För råd och stöd nås vi på telefon 070-298 99 20 eller 076-243 97 37.

Gör resan tillsammans med oss i Demensföreningen

Föreningens styrelse efter årsmöte 2024

Ordförande: Margareta Svensson
Vice ordförande: Ingrid Åkerman
Sekreterare: Olle Hallberg
Kassör: Kurt Kemi
Ledamot: Lena Kock
Ersättare: Marita Johnsson
Ersättare: Birgitta Alsterfalk

Ersättare: Anneli Metsäranta
Revisor: Ulla Kalén

Följ oss gärna på Facebook!

OBS! Lyssna gärna på detta!

”De tio förlorade åren” som handlar om Yvonne Kingbrandt. Ni har förmodligen hört att hon i 10 år levt med en Alzheimerdiagnos som sen visade sig inte stämma.
Lyssna på inslaget här.

Gör livet lättare för personer med demenssjukdom bli demensvän!

Bli demensvän
www.demensvän.se
Margareta Svensson
Vår ordförande Margareta Svensson


Hur kan du hjälpa till?
Sätt gärna in ett bidrag till bankgiro 186-3646
Eller gå med i vår förening!

Alla är välkomna !

Genom ett medlemskap i Nyköping/Oxelösunds demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Kontakt
Nyköping-Oxelösunds demensförening
Repslagargatan 43a
611 32 NYKÖPING
Mobil: 070-298 99 20
E-post: nyoxdemensforening@gmail.com
Bankgiro: 186 – 3646
Swish: 123 5335526

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se