Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundets styrdokument

Stadgar för Demensförbundet – Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöte 18 augusti 2000 och 22 augusti 2003, vid förbundskongress 19 augusti 2006, 4 september 2009, 7 september 2015 samt den 14 september 2018.

Årsredovisningar

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se