Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sundsvall

Välkommen till Sundsvalls Demensförening

Sundsvalls Demensförening bildades år 1989 med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Det är en lokal förening i Demensförbundet som följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Viktiga uppgifter är bland annat:

  • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från bl.a. kommunen.
  • Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med.
  • Påverka kommunen, regionen och vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara vård och stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
  • Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser.
  • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga.
  • Vara ett stöd för anhöriga i möten med vården.
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter.

Välkommen på workshop på internationella Alzheimerdagen 21/9

Sundsvalls Demensförening i samverkan med Sundsvalls Kommuns Demenscentrum, Vuxenskolan och ICA MAXI bjuder in till workshop om där du kan få information om vilket stöd och hjälp som finns att
tillgå i Sundsvalls Kommun.

Kl. 17.00 blir det föreläsning med temat – ”Hur var det nu igen … ?” som
ger oss en inblick i kognitiva sjukdomar och dess yttringar. Föreläsare: Sibylle Mayer Standar, överläkare vid minnesmottagning, Region Gävleborg.

Tid: 16.00-19.00.
Plats:
Kommunhusets entré, fullmäktigesalen.

Varmt välkomna!

Minnesgåvor och övriga gåvor

Du som vill stödja Sundsvalls demensförening med minnesgåva/högstidsgåva/engångsgåva kan använda vårt plusgiro nummer 461 90 13 – 8. Kontakta Berith Strand Einarsson för att få ett minnesblad tel. 070-729 41 31.

Läs vår föreningshistoria här

SCA
Sundsvalls demensförening i samarbete med SCA FOREST PRODUCTS

Kontakt
Ordförande
Karl-Gustaf Norbergh
Fregattgatan 9
856 35 Sundsvall
Mobil: 070-206 00 67
E-post: kg@norberg.st
Plusgiro: 461 90 13 – 8

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se