Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sundsvall

Välkommen till Sundsvalls Demensförening

Sundsvalls Demensförening bildades år 1989 med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Det är en lokal förening inom Demensförbundet som följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Viktiga uppgifter är bland annat:

  • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från bl.a. kommunen.
  • Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med.
  • Påverka kommunen, regionen och vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara vård och stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
  • Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser.
  • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga.
  • Vara ett stöd för anhöriga i möten med vården.
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter.

Minnesgåvor och övriga gåvor

Du som vill stödja Sundsvalls demensförening med minnesgåva/högtidsgåva/
engångsgåva kan använda vårt plusgiro nummer 461 90 13–8. Kontakta Berith Strand Einarsson för att få ett minnesblad telefon 070–729 41 31.

Läs vår föreningshistoria här

SCA
Sundsvalls demensförening i samarbete med SCA FOREST PRODUCTS

Kontakt
Ordförande
Karl-Gustaf Norbergh
Fregattgatan 9
856 35 Sundsvall
Mobil: 070-206 00 67
E-post: kg@norberg.st
Plusgiro: 461 90 13 – 8

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se