Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Jönköping

ÄR DU ANHÖRIG? Vill du veta mer om demens? Känner du dig osäker i någon situation? Vill du prata med någon?
 
I vår förening kan du dela dina tankar och känslor med andra i samma situation!

Om föreningen

Demensförbundet arbetar för att;

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga 
  • Sprida kunskap om demens
  • Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
  • Informera och påverka politiker och tjänstemän
  • Stödja forskning och utveckling inom demensområdet
  • Samverka med kommuner, regioner, andra myndigheter och organisationer 
  • Har nätverk för unga anhöriga

Som medlem får du:

  • Tidningen Demensforum 4 gånger/år
  • Anhörigboken – med information och praktiska råd 
  • Du får råd, stöd och hjälp. Du kan utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation  

Anhörigstöd från Demensföreningen    

Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation

Delta i av oss anordnade studiecirklar/handledning för anhöriga

Kontaktuppgifter

Kontakttelefon för Jönköpings demensförening: 073-965 03 55.

Revisor: Ulla Holst ullaholst@tele2.com

Kontaktperson
Klaes Axelsson
Åkerliden 34
565 32 MULLSJÖ
Tel. 073-965 03 55
E-post: klaes.axelsson@gmail.com
Bankgiro: 787 – 1478

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se