Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Tyresö

Välkommen till Tyresö Demensförening!

Tyresö demensförening bildades 2012 och är en förening med syfte att stödja personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Den utgör en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättningar.

Vill du bli medlem och stödja vårt arbete?
Vi anordnar samtalsgrupper och möjlighet att få råd och stöd av andra i liknande situation. Som medlem får du information från oss, tidskriften Demensforum som ges ut av Demensförbundet fyra gånger per år, information med praktiska råd för dig som lever som anhörig till en person med en demenssjukdom.

Du som vill stödja Tyresö demensförening kan bli medlem direkt genom att betala in medlemsavgiften (200 kr per familj) till vårt bankgiro 854-6244.

Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Välkommen som medlem hos oss. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

Kontakt
Eva Lundgren
Mobil: 076-041 00 49
Bankgiro: 854 – 6244

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se