Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Strängnäs

Kontakt
Ordförande
Inga-Lill Larsson
Lagmansgatan 8
645 33 STRÄNGNÄS
Mobil: 070-748 14 02
E-post: inga-lill.larsson42@live.se
Bankgiro: 5247 – 2131

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se