Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Projektsanslag 2024

Demensfonden delar årligen ut projektanslag till demensforskning och omvårdnadsforskning inom demensområdet. Stiftelsen bildades 1995 av Demensförbundet och sedan 2012 har Demensfonden delat ut 58 miljoner kronor i forskningsanslag till svensk demensforskning.

Ansökan 2024

Ansökningsperiod: 21/2-25/3-2024.

Sista ansökningsdag: 25/3. OBS! Poststämpel med datum gäller som inlämningsdatum. Observera att vi endast tar emot ansökan med vanlig post, ej rekommenderat.

Beslut lämnas av Demensfonden till huvudsökande i juni månad per brev.

Här kan du läsa vilka villkor som gäller vid ansökan om projektanslag från Demensfonden.

 • Demensfondens försättsblad ska användas i ansökan. Endast en ansökan per sökande behandlas.
 • Projektanslag söks av den person som är huvudansvarig för forskningsprojektet.
 • Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt. Ej disputerad sökande skall bifoga handledarintyg.
 • Ansökan ska innehålla den sökandes CV med personuppgifter, befattning och uppgift om institution och lärosäte, med adress, e-post och övriga kontaktuppgifter till den sökande.
 • Projektbeskrivningen ska innefatta bakgrund, syfte, metod, betydelse, patientnytta och eventuellt hittills erhållna resultat. Till ansökan ska en separat budget/kostnadskalkyl för projektet bifogas, som även redovisar övrig finansiering för projektet. Observera att anslag ej beviljas för mässor, konferenser eller datorutrustning.
 • Ansökan ska hållas kortfattad och omfatta högst tre A4-sidor på svenska eller engelska (publikationslista och referenser ej medräknat).
 • Ansökan ska innehålla de sista fem årens publikationslista.
 • Om projektanslag beviljats tidigare, ska en progressrapport bifogas över erhållna resultat.
 • Projektanslag betalas endast ut till institution eller lärosäte, aldrig till enskilt personligt bankkonto.
 • Ansökan ska skickas in i fem exemplar på hålat papper, med en häftklammer per uppsättning.
 • Skicka ansökan med vanlig post, ej rekommenderat. Poststämpel med datum gäller som inlämningsdatum.
 • Publicering: Beviljade ansökningar anslås på Demensförbundets webbplats med sökandes namn, projekttitel, samt med en kort populärvetenskaplig text om projektet. Varje sökande som beviljas projektanslag ombeds att skriva en kort populärvetenskaplig text om sitt projekt.
 • Sista ansökningsdag är den 25/3-2024.

Vänligen använd nedanstående försättsblad i ansökan:

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 25/3-2024, adresserad till Demensförbundet, Lundagatan 42A, 5 tr, 117 27 Stockholm. Ansökan ska skickas in med vanlig post till Demensfondens kansli och vi tar endast emot ansökan i fem exemplar på hålat papper, med en häftklammer per uppsättning.

OBS! Poststämpel med datum gäller som inlämningsdatum. Observera att vi endast tar emot ansökan med vanlig post, ej rekommenderat.

Frågor om utlysningen

Linda Lundberg, Förbundssekreterare, E-post: linda.lundberg@demensforbundet.se

Rekvisition av beviljade projektanslag

Tilldelade projektanslag ska rekvireras senast den 31/12-2024. Utbetalning av projektanslag sker efter att rekvisitionsblanketten fyllts i och skickats per e-post till rdr@demensforbundet.se tillsammans med en populärvetenskaplig text om projektet på svenska (cirka 1 A4-sida).

GDPR

Behandling av dina personuppgifter. Demensfonden sparar och behandlar dina personuppgifter, samt de uppgifter du lämnar i ansökan enligt GDPR, vilket du accepterar genom att skicka in din ansökan om projektanslag.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se