Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Mora-Orsa

Kontakt
Ordförande
Lena Blom
Hjortronvägen 22
792 51 MORA
Mobil: 073-827 53 10
Plusgiro: 450 67 43 – 6

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se