Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Vännäs

Välkommen till Vännäs demensförening

Vännäs demensförening bildades 2009 och är en av närmare 110 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet.

Vännäs demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kompletterar riksförbundet på lokal nivå. Vi sprider kunskap om demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och verkar för en god demensomsorg.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskola, Vännäs Kommun och Demensteamet och andra demensföreningar. Vi har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. Kontakta någon i styrelsen om du som medlem är intresserad av att låna litteratur.

Stötta föreningen genom ett medlemskap

Vill du bli medlem i Vännäs Demensförening så är kostnaden 150:- per år. Du betalar in till bankgiro nummer 472-2344. Märk betalningen med ditt namn samt dina kontaktuppgifter, mejl och mobilnummer.

Vi anordnar medlemsaktiviteter och möjlighet att få råd och stöd av andra i liknande situation. Som medlem får du information från oss, tidskriften Demensforum som ges ut av Demensförbundet fyra gånger per år, information med praktiska råd för dig som lever med en demenssjukdom eller som anhörig, telefonrådgivning och juridisk rådgivning.

Välkommen som medlem hos oss. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

Minnesgåvor och övriga gåvor

Du som vill stödja Vännäs demensförening med minnesgåva/högstidsgåva/engångsgåva kan använda vårt bankgiro nummer 472-2344.

Kontakt
Ordförande
Jeannette Westerbergh
Kungsgatan 20
911 32 VÄNNÄS
Tel: 070-398 86 25
E-post: vannasdemensforening@outlook.com
Bankgiro: 472 – 2344

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se