Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Älmhult

Välkommen till Demensföreningen i Älmhult

Demenssjuka har svårigheter att själva föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som tex:

 • Varför
 • Vad ska jag göra?
 • Hur ska det bli?
 • Vart ska jag vända mig

Föreningen ska verka för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenssjukdomar
 • Påverka beslutsfattare och tjänstemän
 • Stödja närstående genom olika insatser

Som medlem får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/ år (finns som taltidning)
 • Anhörigboken (finns som talbok)
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 010-175 50 56
 • Juridisk rådgivning tel: 08–658 99 20

Medlemsavgift: 200 kr/år

Bankgiro: 5428–3890

Obs: Glöm ej skriva namn och adress.

Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Grinden JPG

Kontakt
Ordförande
Eva Gutierrez Skoglund
Kyrkogatan 4
343 36 ÄLMHULT
Mobil: 070-645 24 80
E-post: demensforeningenialmhult@gmail.com
Bankgiro: 5428 – 3890

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75