Telefonrådgivning0485 - 375 75

Vad innebär ett medlemskap?

Att vara medlem är ett sätt att stödja demenssjuka och deras anhöriga här och nu.

Ju fler medlemmar vi är desto större inflytande, påverkansmöjligheter har vi på tjänstemän och politiker för att få en bättre demensomsorg. Studier visar på att vi år 2050 kommer att ha närmare 250 000 personer med en demenssjukdom, vilket kommer att betyda att fler äldre kommer att behöva vård. Så det är nu vi måste rusta för framtida behov. 

Vi kan inte göra allt, men vi kan bidra med något!

Som medlem får du:

  • Demensforum (Demensförbundets medlemstidning) som utkommer med fyra nummer per år.
  • Anhörigboken – med information och praktiska råd.
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation.
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
  • Tillgång till vår telefonrådgivning där personer med mycket lång erfarenhet inom demenssjukvård svarar på dina frågor.
  • Juridisk rådgiving gällande till exempel god man, framtidsfullmakt, testamente eller hur man överklagar ett beslut från en myndighet i frågor som rör en person med en demenssjukdom.

Vill du bli medlem?

Kontakta demensföreningen på din ort, som du hittar under rubriken lokala demensföreningar. Finns det ingen lokal demensförening på din ort, kan du bli direktmedlem i Demensförbundet centralt. Bli medlem här.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften i demensföreningarna varierar mellan 100-200 kronor per år. Medlemsavgiften i Demensförbundet centralt är 200 kr per år. Familjemedlemskap i samma hushåll kostar minst 50 kr per år.

Avsluta ett medlemskap

Vill du avsluta ett medlemskap gör du det enklast genom att kontakta din lokala demensförening. Är du direktmedlem i Demensförbundet går det bra att skicka e-post till rdr@demensforbundet.se eller ett brev till Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 117 27 Stockholm.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75