Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Vad innebär ett medlemskap?

Demensförbundet gör skillnad för dig som lever med demens som patient eller anhörig. Som medlem får du stöd och hjälp för att skapa ett bra och fungerande liv med sjukdomen i vardagen. 

Tillsammans är vi närmare 9 000 medlemmar i ca 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår storlek gör det möjligt att påverka, och förändra saker på riktigt.

Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!

Som medlem får du:

  • Demensforum (Demensförbundets medlemstidning) som utkommer med fyra nummer per år.
  • ”En bok för dig med demenssjukdom” eller boken ”Om demenssjukdom för anhöriga” – med information och praktiska råd.
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i liknande situation.
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
  • Tillgång till vår rådgivning, via telefon eller mail, där personer med mycket lång erfarenhet inom demensvård svarar på dina frågor.
  • Juridisk informationsförmedling.

Vill du bli medlem?

Fyll i formuläret här för att ansöka om medlemskap på din ort. Medlemsavgiften varierar mellan 100-250 kronor per år. Ett flertal föreningar erbjuder familjemedlemskap för personer inom samma hushåll. Finns det ingen lokal demensförening där du bor kan du välja att bli medlem i Demensförbundet centralt till en kostnad av 200 kr per år.

Avsluta ett medlemskap

Vill du avsluta ett medlemskap gör du det enklast genom att kontakta din lokala demensförening. Är du direktmedlem i Demensförbundet går det bra att skicka e-post till rdr@demensforbundet.se eller ett brev till Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 117 27 Stockholm.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se