Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Arbetsgrupp för stadgar

På förbundskongressen 2022 beslutades att återremittera ärendet om stadgeöversyn till tillträdande förbundsstyrelse, för att till nästkommande förbundskongress presentera ett nytt förslag till stadgar.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att utse en arbetsgrupp som har fått i uppdrag att bereda ett förslag till nya stadgar. Uppdraget innebär att bereda förslag till nya stadgar för Demensförbundet, samt för förbundets anslutna lokalföreningar. Förslaget ska läggas fram för beslut vid förbundskongressen 2025, som är Demensförbundets högsta beslutande organ.

Dialogmöten

Arbetsgrupp stadgar kommer att bjuda in lokalföreningarna till fyra dialogmöten under våren 2024, för dialog och insamlande av information i detta ärende. De planerade dialogmötena är ett led i den demokratiska processen inom förbundet och är ett forum för delaktighet. Dialogmötena kommer att ske via Teams och startar i mitten av mars månad.

Arbetsgrupp stadgar består av Johan Karlman, vice. ordförande Demensförbundet, Lena Kock, kassör Demensförbundet, Peter Almroth, förbundsstyrelseledamot Demensförbundet, samt Ebbe Andersson, kunnig i stadgearbete med erfarenhet från uppdrag inom föreningslivet. Ebbe är hemmahörande i Nyköpings kommun, egenföretagare, samt engagerad i Föreningen Norden.

Dialogmötena kommer att ske på Teams och kallelse skickas ut till den/de medlemmar som föreningen anmält ska delta.

Anmälan om deltagande skickas till Johan Karlman, e-post: johan.karlman@demensforbundet.se

Datum och tid för dialogmöten

Måndag 11/3, kl.18.00-20.00

Måndag 25/3, kl.18.00-20.00

Måndag 8/4, kl.18.00-20.00

Måndag 22/4, kl.18.00-20.00

Stadgar

Kontakt

Har du frågor till Arbetsgrupp stadgar är du varmt välkommen att kontakta Johan Karlman, sammankallande för arbetsgruppen, e-post: johan.karlman@demensforbundet.se.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se