Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Piteå

Om föreningen

Demensföreningen Piteå bildades 1992 och har drygt 100 medlemmar.

Föreningen läggs som vilande
Vid ett extra styrelsemöte i november 2022 togs beslutet att lägga föreningen som vilande. Om intresse finns för ett medlemskap kontakta Demensförbundets förbundskonsulent Anette Svensson, anette.svensson@demensforbundet.se

Föreningen verkar för personer med demenssjukdom och dess anhöriga och närstående. Vi verkar också för alla personers lika värde.

Vår verksamhet bedrivs helt ideellt av personer med egen erfarenhet som anhöriga till demenssjuka.

Föreningen är medlem i Funktionsrätt Piteå och ABF.

Kansliet benämnt ”Djupviken 11” finns på Solandergatan 11. Under 2022 är kansliet bemannat efter behov och enligt överenskommelse.

Som medlem inbjuds Du till årsmöte, medlemsmöten och föreläsningar. Demensförbundets tidning Demensforum som utkommer 4 ggr/år ingår också i medlemskapet.

Medlemsavgiften är 200:-/år.
Bankgiro 663-5460, swish 123 654 7046

E-post: demensforeningenpitea@gmail.com
Telefon: 072-50 35 999 (telefonsvarare)

Kontakt
Ordförande
Edith Söreng
Solandergatan 11
941 34 PITEÅ
Mobil: 072-50 35 999
E-post: demensforeningenpitea@gmail.com
Bankgiro: 663 – 5460
Swish: 123 654 7046

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se