Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Piteå

Piteå Demensförening
Vid ett extra styrelsemöte i november 2022 togs beslutet att lägga föreningen som vilande. Om du bor I Piteå med omnejd och är intresserad av att starta upp föreningen igen är välkommen att ta kontakt med Anette Svensson, förbundskonsulent. Tfn: 072-546 04 22, e-post: anette.svensson@demensforbundet.se

Om Demensförbundet

Vi verkar tillsammans med personer med demenssjukdom och deras anhöriga i syfte att driva på utvecklingen för ett mer demensvänligt samhälle. Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap för utbyte av erfarenheter med andra som är i en liknande situation genom våra lokalföreningar, nätverk och samtalsgrupper.

Demensförbundet är ett förbund med hög trovärdighet hos såväl politiker som myndigheter och vi bedriver ständigt ett påverkansarbete. Vi står upp för och bevakar dina rättigheter.


Bli medlem

Som medlem bidrar du till att vi blir ännu fler som ställer krav på en god vård och omsorg, samt en bättre vardag för personer med demenssjukdom och anhöriga. Ju fler vi är, desto större skillnad kan Demensförbundet göra!

I ditt medlemskap ingår bl.a. :

  • 4 nummer av tidningen DemensForum
  • Tillgång till träffpunkter och sociala aktiviteter i våra lokala föreningar
  • Anhöriginformation och information om livet med demens
  • Råd och stöd till dig med demenssjukdom och dig som anhörig genom personlig, kostnadsfri rådgivning
  • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation genom våra nätverk och samtalsgrupper
  • Möjlighet att söka till familjeläger
  • Möjlighet till juridisk informationsförmedling av jurist

Gå med som medlem i dag och betala 200 kr för hela 2024, för ett s.k. direktmedlemskap, alternativt kontakta Demensförbundets förbundskonsulent om du är intresserade av att tillsammans med andra Piteåbor starta upp Piteå Demensförening igen.


Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se