Telefonrådgivning0485 - 375 75

Partille

Ordförande
Mait Bengtsson
Mobil: 070-307 06 82
E-post: partilledemensforening@gmail.com
Bankgiro: 891 – 4798

Om Partille demensförening

Partille demensförening är en av landets ca 110 lokala demensföreningar som tillsammans utgör Demensförbundet. Föreningen verkar för att sprida kunskap om demenssjukdomar och stötta sina medlemmar lokalt.

Är du anhörig/närstående till någon som är demenssjuk? Välkommen som medlem hos oss.

Som medlem får du:

  • Anhörigboken med information och praktiska råd och tips
  • Tidningen Demensforum 4 nummer/år
  • Juridisk rådgivning

Medlemsavgift

200 kr/år. Sätts in på bankgiro 891-4798. Kontakta oss på telefon 070-307 06 82.
E-post: partilledemensforening@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75