Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Tekniska hjälpmedel

Till skillnad från många andra handikapp är det vid demenssjukdom väsentligt att ett hjälpmedel som är tänkt att stödja aktivitetsförmågan lärs in så tidigt som möjligt för att nya rutiner och handgrepp ska bli en del av vardagen.

En del hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller sjuksköterska. Andra får man bekosta själv. Det är olika mellan kommuner och regioner vilka regler som gäller.

Kontakta primärvårdens eller kommunens arbetsterapeut för att få hjälp med praktiska lösningar på problem i vardagen, eller hjälp med information angående personligt utvecklade hjälpmedel, kontra de hjälpmedel som man bekostar själv. Vilka hjälpmedel som är personligt utprovade skiljer sig åt mellan olika kommuner och landsting.

Ibland är det inte ett hjälpmedel som behövs utan en anpassning av annat slag. Hjälpmedel och olika tekniska lösningar är ett komplement till omvårdnaden. De kan aldrig ersätta det mänskliga mötet, den lugnande rösten eller de vänliga orden. Med andra ord; dig som anhörig eller vårdare.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se