Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sorsele

Välkommen till Sorsele demensförening

Sorsele Demensförening bildades 2005 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Det är en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Viktiga uppgifter för föreningen är bland annat:

  • Informera demenssjuka och anhöriga om vilken hjälp de kan få från bl.a. kommunen samt stöd till demenssjuka och anhöriga
  • Vara ett stöd för anhöriga i möten med vården
  • Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser
  • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga
  • Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter 
  • Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med
  • Påverka kommunen, regionen och vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara vård             

Vår verksamhet:

Tisdagsträffar på Solhem kl 10-12 i vår nya lokal ovanför köket.

Onsdagsträffar kl 09.45-10.30 finns vi mitt emot Rosengård, fd Terapilokalen för boende på Lillågården.

Onsdagsträffar kl 10.45-11.30 finns vi mitt emot Rosengård, fd Terapilokalen för boende på Rosengård och Älvglimten.

Musikcafé med Sorsele Dragspelsklubb 1 gång per månad på Älvglimten.

Anhörigcafé

Sista tisdagen i varje månad kl 13-15 på Vuxenskolan.

Vi pratar och tar ett enkelt fika. Vi varje träff kommer någon som jobbar med kommunens demenssjuka att finnas med.

Ingen anmälan, bara kom när du kan!

Framtidsfullmakt

På Demensförbundets hemsida finns information om framtidsfullmakt och en blankett att använda. Läs mer och ladda ner blanketten för framtidsfullmakt här.

POSTADRESS
Sorsele Demens- och anhörigförening 
Sven-Erik Lindbom
Rengatan 36
924 31 SORSELE

Ordförande 
Sven-Erik Lindbom (se kontaktuppgifter ovan)

Sekreterare
Tora Linder
Mobil: 070-659 08 61

Kassör
Liv Holgersen Rådahl
Mobil: 073-803 58 10

Ledamot
Ulla Andersson 070-245 29 18

Suppleanter
Birgit Bengtsson 070-298 18 72
Åsa Israelsson 076-781 72 80
Carin Harr Wermelin

Övriga i styrelsen
Viveca Lindbom 070-307 01 78

Om du vill stödja föreningens arbete kan du skicka en gåva till vårt bankgiro 5604-1718. När det gäller minnesgåvor så skickar vi minnesblad.

Har du frågor, funderingar eller bara vill tala med någon ring Sven-Erik Lindbom, Tora Linder eller Densy Alenius, tel. enligt ovan.

Kontakt
Ordförande
Sven-Erik Lindbom
Rengatan 36
924 31 SORSELE
Mobil: 070-399 79 83
E-post: svennelindbom@outlook.com
Bankgiro: 5604 – 1718

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se