Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Eskilstuna

Välkommen till demensföreningen i Eskilstuna

Föreningen startade 1994

Foto: Mattias Pettersson

Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför?
 • Vad ska jag göra?
 • Vart ska jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp.
 • Påverka beslutsfattare bland annat genom det kommunala Rådet för funktionsrätt.
 • Stödja de närstående genom olika insatser.

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 010-175 50 56

Medlemsavgiften är 200 kr/år.
Plusgiro: 838 43 62-3.

Råd och stöd

För råd och stöd nås vi på telefon 076-226 4040.

OBS! Lyssna gärna på detta!

”De tio förlorade åren” som handlar om Yvonne Kingbrandt. Ni har förmodligen hört att hon i 10 år levt med en Alzheimerdiagnos som sen visade sig inte stämma.

Lyssna på inslaget här.

Gör livet lättare för personer med demenssjukdom.
Bli Demensvän!

Bli demensvän
www.demensvän.se

Hur kan du hjälpa till?

Sätt gärna in ett bidrag till plusgiro:
838 43 62-3. Eller gå med i vår förening!

Alla är välkomna!

Genom ett medlemskap i Demensföreningen i Eskilstuna godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Kontakt
Ordförande
Margareta Jansson
Mobil: 076-226 40 40
E-post: demenseskil@gmail.com
Plusgiro: 838 43 62 – 3

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se