Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Hofors

Välkommen till Hofors demensförening

Hösten 1992 startade anhöriga till demenshandikappade i Hofors denna förening. Föreningen hade första årsmötet den 24 mars 1993.

Demensförbundet bevakar de demenshandikappades rätt och ställer krav på det centrala planet. Vi sköter denna bevakning lokalt. Förbundet och föreningen tillvaratar även de anhörigas intressen.

Demens orsakas av sjukdom eller skada på hjärnan, som leder till svåra handikapp. Närminnet försvinner, man får svårt att orientera sig i tid och rum, och man får allt större svårigheter att klara det dagliga livet. Det gäller att ta vara på det friska

Det är svårt att vara anhörig. Vi vet och har många gånger i vår ensamhet, då vi känt ängslan och oro, önskat att vi haft någon att tala med – en anhörig med erfarenhet av de problem som vi ställts inför. Som kanske kunnat ge svar på våra frågor:

  • Varför?
  • Vad skall jag göra?
  • Hur skall det bli?
  • Var skall jag vända mig?

Vi är inga experter men vår målsättning är: Ge varandra stöd.
Vi startar studiecirklar om intresse finns.
Vi skall även i samverkan med personalen inom vård och omsorg bidra till att skapa trygghet i tillvaron för de demenshandikappade och deras anhöriga.

Som medlem i föreningen får du:

  • Anhörigstöd enskilt eller i grupp.
  • Anhörigbok med information och praktiska råd från Demensförbundet.
  • Tidningen Demensforum (4 nr per år).
  • Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
  • Kunskap om demens.
  • Vi anordnar medlemsmöten/anhörigträffar.

Medlemsavgiften är 130 kr per år och för medlem, som bor på samma adress som fullbetalande medlem, 65 kr. Vårt Bankgiro är 5230-8103.

Anna-Karin Lindström, ordförande, tel 070-2546676
Janett Lind, kassör, tel 070-6920402
Eva Henning, sekreterare, tel 073-8300634

Kontakt
Ordförande
Anna-Karin Lindström
Stegvägen 16
813 95 TORSÅKER
Tel: 070-2546676
E-post: combi50@hotmail.com
Bankgiro: 5230 – 8103

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se