Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Norrtälje

Välkommen till Roslagens demensförening

Gilla oss på Facebook!

Norrtälje

Roslagens Demensförening bildades 2008 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Den utgör en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning.

Roslagens Demensföreningen har idag över 100 st. medlemmar/familjer och arbetar för att på ett lokalt plan komplettera läns- och riksförbundet.

Org.nr: 802439-9365

Föreningens konto för gåvor och inbetalningar sker till: Bankgiro: 257-6205

Vill du bli medlem och stödja vårt arbete?

Betala då in medlemsavgiften som är 200 kr per familj, till
Roslagens Demensföreningen på bankgiro 257-6205.

Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år 
  • Anhörigboken 
  • Mötesverksamhet 
  • Föreläsningar 
  • Erfarenhetsutbyte och stöd 
  • Tillgång till Rättighetsfonden 
  • Allt detta för bara 200 kr per år

Vi som arbetar i styrelsen

Ordförande Evi-Britt Björck Tel. 076-768 76 86
evi-britt@hotmail.com

Sekreterare Margareta Yttergård Tel: 073-039 86 34
yttergardm@gmail.com

Kassör Solbritt Öjemyr
solan@ojemyr.nu  

Ledamot Margareta Sjöblom Tel: 070-833 52 24
margaretasjoblom@yahoo.com

Ledamot Per Linder
per_linder@yahoo.se

Ledamot Lillemor Öst
lillemor.ost@telia.com

Ersättare Mona Litzén
mona@witek.se

Länkar

www.unganhörig.se 
Ung Anhörig – för dig som är barn, tonåring eller ung vuxen och har en mamma eller pappa med demenssjukdom.

www.demensnatverket.se 
Demensförbundets yngrenätverk (under 65) för dig som har en maka/make/sambo med demenssjukdom. 

Gothia Fortbildning
Erbjuder kompetensutveckling inom skola, vård och omsorg.

Några övriga länkar 

Facebookgrupper

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig (18-30)

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig 30+

Don´t forget me

Demensförbundet 

Kontakt
Ordförande
Evi-Britt Björck
Mobil: 076-768 76 86
E-post: evi-britt@hotmail.com
Bankgiro: 257-6205

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se