Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sölvesborg

Välkommen!

Sölvesborgs demensförening informerar om verksamheten

Föreningen bildades 2017

Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför?
 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
 • Påverka beslutsfattare genom kommunala handikapprådet (KAR)
 • Stödja de närstående genom olika insatser

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 010-175 50 56

Medlemsavgiften är 200 kr per år. Familj 250 kr per år.

Se foton från våra aktiviteter

Genom medlemskap i Sölvesborgs demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Kontakt
Ordförande
Toivo Mokelainen
Västra Mjällbyvägen 37a
294 71 SÖLVESBORG
Mobil: 076-767 55 11
E-post: demensforeningen.sbg@gmail.com
Bankgiro: 651-5340

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se