Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Vanliga demenssjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens). Det finns flera andra demenssjukdomar, som till exempel Lewykroppsdemens och frontallobsdemens.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens). Det finns flera andra demenssjukdomar, som till exempel Lewykroppsdemens och frontallobsdemens.

Det är större risk att drabbas av demenssjukdom ju äldre man blir men vissa demenssjukdomar visar sig redan i 40-60-årsåldern. Detta gäller t.ex. den tidiga formen av Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens/pannlobsdemens.

Professor Lars-Olof Wahlund berättar om demenssjukdomar.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Ungefär hälften av de demenssjuka har Alzheimers sjukdom. Vid Alzheimers sjukdom skrumpnar nervcellerna i ett eller flera av dessa hjärnområden. Det innebär att både minne, tolkning av sinnesintryck, omdöme, insikt och språk kan påverkas vid sjukdomen.

Läs mer om Alzheimers sjukdom

Vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimer. Sjukdomen orsakas av att olika delar av hjärnan inte får tillräckligt med näring och syre. Hur man påverkas av sjukdomen beror på vilka områden i hjärnan som skadas. Till skillnad från Alzheimers sjukdom kommer symptomen ofta plötsligt och märkbart, inte sällan efter en stroke. Tillståndet kan sedan vara stabilt en period för att sedan försämras igen.

Läs mer om vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Frontallobsdemens (pannlobsdemens)

Frontallobsdemens är en ovanlig demensform och debuterar i de typiska fallen tidigt, ibland före 50 års ålder. Symptomen orsakas av att hjärnans främre delar skrumpnar och dör. Minnet och tankeförmågan finns ofta väl bevarad, medan personlighetsförändringar och minskad omdömesförmåga märks tidigt i sjukdomen. 

Läs mer om frontallobsdemens (pannlobsdemens)

Lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens är en demenssjukdom som från början ger symtom som både liknar Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Namnet kommer av ett slags mikroskopiska förändringar, Lewykroppar, som återfinns i hjärnan vid sjukdomen.

Läs mer om Lewykroppsdemens

Demens vid Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom är inte demenssjuka, men besväras ofta av lätta intellektuella nedsättningar. Dessa beror bland annat på hastigheten i tankeflödet och mentala reaktioner. Hos äldre parkinsonsjuka medför dessa symptom ökad risk för att utveckla demens.

Läs mer om demens vid Parkinsons sjukdom

Alkoholdemens

Långvarigt alkoholmissbruk skadar nervsystemet, vilken kan leda till demens.  De första tecknen kan vara minnesnedsättning eller svårigheter att hänga med i resonemang. Utöver alkoholmissbruk finns det ett sjuttiotal sjukdomar och skador som riskerar att leda till demens.

Läs mer om alkoholdemens

Blanddemens

Det är vanligt att personer har mer än en demenssjukdom. Ibland kan det till och med vara svårt att avgöra om det är primärdegenerativa eller vaskulära orsaker som ligger bakom demenssymptomen, det gäller särskilt i de högre åldersgrupperna. Studier har visat att en majoritet av personer med diagnosen vaskulär demens haft alzheimerförändringar i hjärnan.

Relaterade tillstånd

Förvirringstillstånd, depression och beteendemässiga och psykiska symptom vid symptom vid demens (BPSD) är relaterade tillstånd till demens.

Läs mer om relaterade tillstånd

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se