Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Vellinge

Välkommen till Vellinge Demensförening

Vellinge Demensförening bildades 2009 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Vi är en lokal förening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Föreningen har i dagsläget ca 117 medlemmar.

Föreningen vill:

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida kunskap om demenssjukdomar
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter
  • Informera politiker och tjänstemän
  • Stödja utvecklingen inom demensområdet

Vi har normalt minst 4 föreläsningar per/år i utbildningssyfte som riktar sig främst till anhöriga men också personal inom vård och omsorg och andra intresserade. Vi bjuder in medlemmarna till gemensamma aktiviteter för att umgås och ha trevligt tillsammans. Styrelsen bistår enskilda medlemmar med råd och stöd och kan också delta vid möten med tjänstemän och personal. Föreningen samverkar med kommunen och andra aktörer i frågor som gäller byggnation, vårdentreprenader, samverkansrutiner, bemanning, och anhöriggrupper.

För er som vill söka mer information så finns det sådan på flera länkar, både kurser, seminarier, utbildningar, källor med vetenskaplig information, m.m. Nedan ser ni några exempel på länkar:

https://urplay.se/program/220123-ur-samtiden-allt-du-vill-veta-om-att-bli-aldre-ensamhet-hos-aldre

https://www.youtube.com/channel/UCesPntwNxdl_CQNnFNbhSmg/videos

www.demensforbundet.se/stockholm

https://www.demenscentrum.se/

Som medlem får du tidningen Demensforum 4 nummer per år samt anhörigboken.

Du kan också sätta in medlemsavgiften 150 kr/person eller 200 kr för 2 personer med samma adress.

  • Bankgiro 429-7818

Glöm inte att ange namn och adress så tar vi kontakt.

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”.

Ny ordförande och styrelse

Kristina Sandström hade aviserat att hon ville avgå. Kristina har varit ordförande sedan Vellinge Demensförening bildades för 14 år sedan och hon har gjort ett fantastiskt jobb under alla år. Varmt TACK Kristina för ditt hängivna arbete under alla år. Även föreningens sekreterare Ann-Sofi Laurin lämnade efter många år styrelsen. Stort TACK Ann-Sofi för alla fina insatser.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Marianne Palmkvist Berg, ordförande, 0738-330033
Anders Ingmarsson, kassör, 0709-625514
Christine Wessman, sekreterare, 0706-756131
Lena Wall Omme, ledamot, 0708-450553

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om ni undrar över något inom demensvården.

Några ord om mig, Marianne Palmkvist Berg, jag är sjuksköterska men nu pensionär sen ett antal år. Har arbetat inom intensivvård, som chef och ledare och de sista yrkesverksamma åren arbetade jag med verksamhetsutveckling och planering av sjukhus. Vellinge Demensförening kom jag i kontakt med via min man som hade demenssjukdomen Levy body. Jag ser demensföreningen som en viktig medspelare i vården av demenssjuka och deras anhöriga. 

Vårens sista program i Vellinge Demensförening var en kväll med professor Elisabet Londos med rubriken ”Fråga doktorn” där Elisabet gav oss mycket både vad gäller vård, bemötande och förståelse av den demenssjuke. Bland annat tog hon upp några studier av demenssjuka vad gäller dryck och rörelse. Resultaten av studierna kommer demensföreningen att gå vidare med till Vellinge kommun och utförare i Vellinge. I korthet kan man säga att för demenssjuka är kolsyrad dryck att föredra då det underlättar vid sväljningsbesvär och rörelseträning av det som den sjuke kan göra samt att träna att stå är viktigt.

Just nu arbetar vi med höstens program för våra träffar. Vi inleder med ett studiebesök i demensbyn på Månstorps ängar. Tidpunkten är inte bestämd än men vi siktar på månadsskiftet augusti-september. Vi återkommer!  Och vi planerar ytterligare 3-4 träffar med föreläsningar och erfarenhetsutbyte under hösten.

Med dessa rader vill jag önska er en fortsatt fin vår och sommar.

Marianne Palmkvist Berg ordförande

Planerade webbinar under hösten

Demensförbundet planerar att genomföra tre webbinar under hösten:

12/9 Vad är kognition? Vikten av ett kognitivt status (i samband med Alzheimermånaden).
27/9 Webbinar i anslutning till anhörigdagen (i skrivande stund är innehållet inte klart).
9/11 Att nå samförstånd när vi inte har samma verklighet.

Vi återkommer längre fram med mer information.

Kontakt
Ordförande
Marianne Palmkvist Berg
Vallbovägen 10
239 42 FALSTERBO
Mobil: 0738-330033
E-post: lama.berg43@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se