Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Vellinge

Välkommen till Vellinge Demensförening

Vellinge Demensförening bildades 2009 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Vi är en lokal förening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Föreningen har i dagsläget cirka 120 medlemmar.

Föreningen vill:

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida kunskap om demenssjukdomar
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter
  • Informera politiker och tjänstemän
  • Stödja utvecklingen inom demensområdet

Vi har normalt minst fyra föreläsningar per år i informationssyfte som riktar sig till personer med demenssjukdom, anhöriga men också personal inom vård och omsorg och andra intresserade.

Vi bjuder in medlemmarna till gemensamma aktiviteter för att umgås och ha trevligt tillsammans. Styrelsen bistår enskilda medlemmar med råd och stöd och kan också delta vid möten med tjänstemän och personal. Föreningen samverkar med kommunen och andra aktörer i frågor som gäller byggnation, vårdentreprenader, samverkansrutiner, bemanning, och anhöriggrupper.

För er som vill söka mer information så finns det sådan på flera länkar, både kurser, seminarier, utbildningar, källor med vetenskaplig information, m.m. Nedan ser ni några exempel på länkar:

https://urplay.se/program/220123-ur-samtiden-allt-du-vill-veta-om-att-bli-aldre-ensamhet-hos-aldre

https://www.youtube.com/channel/UCesPntwNxdl_CQNnFNbhSmg/videos

https://www.demenscentrum.se/

Som medlem får du tidningen Demensforum fyra nummer per år samt boken ”En bok för dig med demenssjukdom” alternativt ”Om demenssjukdom för anhöriga”, producerad av Svenskt Demenscentrum.

Du kan sätta in medlemsavgiften 150 kr/person eller 200 kr för två personer med samma adress.

  • Bankgiro 429-7818

Glöm inte att ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer, så tar vi kontakt.

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”.

Ny ordförande och styrelse

Så här ser den nya styrelsen ut:

Marianne Palmkvist Berg, ordförande, 0738-330033, Anders Ingmarsson, kassör, 0709-625514, Lena Wall Omme, ledamot, 0708-450553. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om ni undrar över något inom demensvården.

Torsdagen den 23 maj kl 18-20 träffas vi i Höllvikens hörsal (Postgården) för en diskussionskväll på temat demens. Alla är mycket välkomna!

Demensförbundet firar 40 år och i maj firas det extra mycket. Vår egen förening firar 15 år och det kommer vi att fira i början på hösten, vi återkommer till vårt firande senare. 

Vad har hänt i Vellinge Demensförening under våren?

Vi hade årsmöte i mars med cirka 20 deltagande som efter förhandlingen umgicks, åt räksmörgås och lyssnade till den fantastiske pianisten Ebbe Emard som underhöll. Förhandlingen avlöpte väl, styrelsen utökades med en person då Börje Nilsson, Falsterbo valdes in. Årsavgiften förblev 150 kronor för en person och 200 kronor för två personer på samma adress. Styrelsen fick också frågor att jobba med från medlemmar.

Vårens sammankomster har varit presentationer av olika funktioner inom Vellinge kommun. Demensteam, äldrelots och seniorkontakt. 

Vellinge Demensförening har följt upp TV4 Kalla Faktas granskning av vad som hänt inom äldrevården efter coronakommisionens rapport. Det visar sig att inte mycket skett och det gör att vi kommer att tillskriva alla partier i Vellinge kommun och be om deras svar på hur de ser på utvecklingen inom äldrevården i kommunen. 

Vi återkommer före sommaren med program för vår förenings 15-årsjubileum. 

Hoppas att vi ses på torsdag 23 maj i Höllviken!

Kontakt
Ordförande
Marianne Palmkvist Berg
Vallbovägen 10
239 42 FALSTERBO
Mobil: 0738-330033
E-post: lama.berg43@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se