Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Vellinge

Välkommen till Vellinge Demensförening

Vellinge Demensförening bildades 2009 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Vi är en lokal förening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Föreningen har i dagsläget 120 medlemmar.

Föreningen vill:

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida kunskap om demenssjukdomar
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter
  • Informera politiker och tjänstemän
  • Stödja utvecklingen inom demensområdet

Vi har normalt minst 4 föreläsningar per/år i informationssyfte som riktar sig till personer med demenssjukdom, anhöriga men också personal inom vård och omsorg och andra intresserade.

Vår första presentation för året var den 24/1 när Ann-Sofi Laurin berättade om bemötande vid demenssjukdom. Det var fullt hus och långa applåder. Det var uppenbarligen ett mycket angeläget ämne.

Den 20/3 är det årsmöte för våra medlemmar på Bäckagården i Skanör. Information om detta ges direkt till betalande medlemmar.

16/4 kommer kommunens seniorkontakt och äldrelots att presentera sig, på Skanörs bibliotek.

I maj blir det filmvisning med efterföljande diskussion.

Vi bjuder in medlemmarna till gemensamma aktiviteter för att umgås och ha trevligt tillsammans. Styrelsen bistår enskilda medlemmar med råd och stöd och kan också delta vid möten med tjänstemän och personal. Föreningen samverkar med kommunen och andra aktörer i frågor som gäller byggnation, vårdentreprenader, samverkansrutiner, bemanning, och anhöriggrupper.

För er som vill söka mer information så finns det sådan på flera länkar, både kurser, seminarier, utbildningar, källor med vetenskaplig information, m.m. Nedan ser ni några exempel på länkar:

https://urplay.se/program/220123-ur-samtiden-allt-du-vill-veta-om-att-bli-aldre-ensamhet-hos-aldre

https://www.youtube.com/channel/UCesPntwNxdl_CQNnFNbhSmg/videos

https://www.demenscentrum.se/

Som medlem får du tidningen Demensforum 4 nummer per år samt boken ”En bok för dig med demenssjukdom” alternativt ”Om demenssjukdom för anhöriga”, producerad av Svenskt Demenscentrum.

Du kan också sätta in medlemsavgiften 150 kr/person eller 200 kr för 2 personer med samma adress.

  • Bankgiro 429-7818

Glöm inte att ange namn och adress så tar vi kontakt.

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”.

Ny ordförande och styrelse

Så här ser den nya styrelsen ut:

Marianne Palmkvist Berg, ordförande, 0738-330033, Anders Ingmarsson, kassör, 0709-625514 Christine Wessman, sekreterare, 0706-756131 Lena Wall Omme, ledamot, 0708-450553. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om ni undrar över något inom demensvården.

Några ord om mig, Marianne Palmkvist Berg, jag är sjuksköterska men nu pensionär sen ett antal år. Har arbetat inom intensivvård, som chef och ledare och de sista yrkesverksamma åren arbetade jag med verksamhetsutveckling och planering av sjukhus. Vellinge Demensförening kom jag i kontakt med via min man som hade demenssjukdomen Lewy body. Jag ser demensföreningen som en viktig medspelare i vården av demenssjuka och deras anhöriga.

Vänliga hälsningar,

Marianne Palmkvist Berg, ordförande

Planerade webbinar under våren

Demensförbundet planerar att genomföra webbinar under våren:

26/2 Minnesutredning hemifrån – nya möjligheter till digital teknik. För mer information om kvällen och anmälan till webbinaret, se: Nyheter | Demensförbundet (demensforbundet.se)

Kontakt
Ordförande
Marianne Palmkvist Berg
Vallbovägen 10
239 42 FALSTERBO
Mobil: 0738-330033
E-post: lama.berg43@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se