Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Växjö

Kontakt
Ordförande
Catherine Bringselius-Nilsson
Elleholmsvägen 21
352 43 VÄXJÖ
Mobil: 0703-711415
E-post: cbringselius@gmail.com
Plusgiro: 25 54 40 – 0

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se