Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Sollefteå

Välkommen till Sollefteå demensförening

Sollefteå demensförening bildades 1987 och är en av närmare 110 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet.

Sollefteå demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kompletterar riksförbundet på lokal nivå. Vi sprider kunskap om demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och verkar för en god demensomsorg.

Vi samarbetar med ABF, kommunens anhörigstöd, demenssjuksköterska och andra demensföreningar. Föreningen är också medlemmar i Funktionsrätt Sollefteå.

Vi har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. Kontakta någon i styrelsen om du som medlem är intresserad av att låna litteratur.

Vårt program 2023

Stötta föreningen genom ett medlemskap

Vi anordnar medlemsaktiviteter och möjlighet att få råd och stöd av andra i liknande situation. Som medlem får du information från oss, tidskriften Demensforum som ges ut av Demensförbundet fyra gånger per år, information med praktiska råd för dig som lever med en demenssjukdom eller som anhörig, telefonrådgivning och juridisk rådgivning.

Välkommen som medlem hos oss. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

Minnesgåvor och övriga gåvor

Du som vill stödja Sollefteå demensförening med minnesgåva/högstidsgåva/engångsgåva kontakta Gunilla Edhager telefon:  070-557 80 43.

Kontakt
Ordförande
Ing-Mari Överby
FRS (Funktionsrätt Sollefteå)
Djupövägen 48
881 31 SOLLEFTEÅ
Mobil: 076-837 84 27
E-post: ingmarioverby@gmail.com
Plusgiro: 641 01 – 9

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se