Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Aktuellt - Demens i media

Läs det senaste om vad som skrivs om demens i media.

Paradigmskifte inom behandling av Alzheimers sjukdom

I ett debattinlägg i Läkartidningen, lakartidningen.se, ger fyra forskare sin syn på de två läkemedel (lecanemab och donanemab) som troligen kommer bli godkända i EU.

Läs mer

Enkelt salivprov ger möjlighet att upptäcka Alzheimer i tidigt skede

Med hjälp av molekyler från hjärnan som kan mätas i saliv finns möjlighet att upptäcka förändringar som kan leda till Alzheimers eller Parkinsons sjukdom – långt innan personen får symtom. […]

Läs mer

Samma gener kan ligga bakom kardiometabola sjukdomar och demens

Att vara drabbad av flera kardiometaboliska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdom och stroke ger en kraftigt ökad risk för demens.

Läs mer

Hoppfullt om nytt läkemedel mot alzheimer

Det svenska företaget Bioarctics läkemedelskandidat kan bromsa försämringen hos personer med Alzheimers sjukdom.

Läs mer

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom ökar risken för demens

Personer som har minst två av sjukdomarna diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad risk att utveckla demens. Förebyggande av dessa sjukdomar kan därför vara en strategi för att […]

Läs mer

Studie undersöker om målprotein för diabetesläkemedel ger lägre risk för alzheimer

Mekanismer kopplade till ett visst diabetesläkemedel kan fungera skyddande också mot Alzheimers sjukdom.

Läs mer

Studie undersöker koppling mellan fosterutveckling och frontallobsdemens

Ny forskning från Lunds universitet visar att de veckningar i hjärnan som formas under senare delen av graviditeten kan ha betydelse för i vilken ålder som frontallobsdemens bryter ut.

Läs mer

Studie undersöker samband mellan psykiska symtom och alzheimer

Nu har forskare undersökt de komplicerade sambanden mellan psykiska symtom, alzheimerproteiner och kognitiva symtom.

Läs mer

Svårt sjuka i covid-19 kan få symtom som liknar alzheimer

Personer som har varit svårt sjuka i covid-19 kan få liknande förändringar i hjärnan som alzheimersjuka har. Det visar en ny studie.

Läs mer

Studie visar: uthållighetsträning kan motverka alzheimer

På Höglandssjukhuset har en detaljerad träningsstudie gjorts för att ta reda på om styrke- eller uthållighetsträning är det bästa för att motverka vissa sjukdomar som alzheimer och diabetes. Studien har […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se