Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Karlstad

Demensföreningen i Karlstad
Vi vänder oss till dig som känner behov av stöd i din situation som anhörig eller som på annat sätt kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Vi har föreningsmöten på Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2 i Karlstad kl. 17:00–19:00 andra tisdagen i månaden (förutom i december, januari, juni och juli).

  • Vi fikar, samtalar delar värdefulla erfarenheter.
  • Vi diskuterar rättigheter för personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal.
  • Vi kontaktar ansvariga tjänstemän och politiker angående utförandet av vård och omsorg.
  • Föreningen driver frågor och kämpar för ökad personaltäthet och utbildad personal på dagverksamhet, korttidsboende SÄBO samt i Hemtjänsten.

Vår förening är ansluten till Demensförbundet som är Sveriges största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Anhörigföreningen och Karlstad Kommun.

Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för våra medlemmar.

Viktiga kontaktuppgifter:

Anhörigkonsulent
Tove Attemalm 054–540 54 04
Angelica Lykesol 054–540 57 98

Demenssjuksköterska
Karin Fischer 054–540 55 04
Jenny Ileby 054–540 62 00

Centralsjukhusets minnesmottagning
010–831 98 65

Karlstads demensförening är öppen för alla.

Medlemskap

Ett medlemskap kostar 200kr/år
Plusgiro 95 20 28–9
OBS! Glöm ej namn och adress om du använder inbetalningsavi.

Vill du bli medlem kontakta styrelsen
Ordförande: Lars-Martin Jansson 054–157 494
Vice ordförande: Charlotte Jarebro 054–4020141

Som medlem får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år
  • Anhörigboken
  • Mötesverksamhet
  • Föreläsningar
  • Telefonrådgivning 010–175 50 56
  • Juridiskt stöd

Dina erfarenheter behövs.

Välkommen till Karlstads Demensförening!

Kontakt
Ordförande
Lars-Martin Jansson
Mårbackagatan 22
654 61 KARLSTAD
Tel: 054-15 74 94
E-post: lars.m.jansson@telia.com
Plusgiro: 95 20 28 – 9

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se