Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter, läsa vad som skrivs om demens i media, förbundets evenemang och våra föreningars aktiviteter runt om i landet. Klicka på respektive flik här nedan.

Sök stipendium från #omsorgsrörelsen

Med anledning av Covid-19 pandemin, startade Alzheimerfonden en insamling inom ramen för initiativet #omsorgsrörelsen. Läs mer här. Rörelsen vill nu säkerställa att de insamlade medlen kan användas för att göra gott […]

Läs mer

Nytt samverkansprojekt ska öka tryggheten för personer med demenssjukdom

Personer med demenssjukdom tillhör en av de största grupperna som anmäls försvunna. Högskolan i Borås, går nu i täten för ett nytt treårigt projekt där man hoppas att erfarenheterna ska […]

Läs mer

Viktigt genombrott inom alzheimerforskningen

Forskare vid Karolinska institutet tror sig ha hittat viktiga nycklar som kan bidra till att förhindra demenssjukdomar inom en inte så avlägsen framtid. – I hjärnan hos demenspatienter så kan […]

Läs mer

7,3 miljoner ska stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom

Regeringen har beviljat medel på totalt 7,3 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medel går till Svenskt Demenscentrum och de två kvalitetsregistren BPSD-registret och […]

Läs mer

Äldreomsorgslag ska ge bättre förutsättningar för äldreomsorgen

I december kom Coronakommissionen med sitt delbetänkande som pekade på stora brister inom äldreomsorgen, brister som varit kända långt innan pandemin slog till. Nu har regeringen utsett en utredare som […]

Läs mer

Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige. Kommissionen menar att äldreomsorgen […]

Läs mer

Svenskt Demenscentrum lanserar ny app för polis och ordningsvakter

I dag lanserar Svenskt Demenscentrum mobilappen Om demens. Den är ett hjälpmedel för poliser och ordningsvakter som ofta ställs inför svåra situationer i möten med personer med kognitiva svårigheter. Se deras lanseringsfilm här nedan. Källa: Svenskt […]

Läs mer

IVO:s granskning visar allvarliga brister på äldreboenden

IVO konstaterar allvarliga brister hos samtliga regioner vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Enligt IVO har ingen av de 21 regionerna […]

Läs mer

Regeringsbeslut möjliggör lokala besöksförbud

Den 19 november fattade regeringen beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020. […]

Läs mer

FHM föreslår isolering av demenssjuka med covid-19

Folkhälsomyndigheten vill se över möjligheten att kunna isolera demenssjuka med covid-19 på äldreboenden. Idag är det enligt smittskyddslagen bara möjligt att isolera personer på vårdinrättningar som till exempel sjukhus. – […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75