Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter, läsa vad som skrivs om demens i media, förbundets evenemang och våra föreningars aktiviteter runt om i landet. Klicka på respektive flik här nedan.

Äldreomsorgslag ska ge bättre förutsättningar för äldreomsorgen

I december kom Coronakommissionen med sitt delbetänkande som pekade på stora brister inom äldreomsorgen, brister som varit kända långt innan pandemin slog till. Nu har regeringen utsett en utredare som […]

Läs mer

Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige. Kommissionen menar att äldreomsorgen […]

Läs mer

Svenskt Demenscentrum lanserar ny app för polis och ordningsvakter

I dag lanserar Svenskt Demenscentrum mobilappen Om demens. Den är ett hjälpmedel för poliser och ordningsvakter som ofta ställs inför svåra situationer i möten med personer med kognitiva svårigheter. Se deras lanseringsfilm här nedan. Källa: Svenskt […]

Läs mer

IVO:s granskning visar allvarliga brister på äldreboenden

IVO konstaterar allvarliga brister hos samtliga regioner vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Enligt IVO har ingen av de 21 regionerna […]

Läs mer

Regeringsbeslut möjliggör lokala besöksförbud

Den 19 november fattade regeringen beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020. […]

Läs mer

FHM föreslår isolering av demenssjuka med covid-19

Folkhälsomyndigheten vill se över möjligheten att kunna isolera demenssjuka med covid-19 på äldreboenden. Idag är det enligt smittskyddslagen bara möjligt att isolera personer på vårdinrättningar som till exempel sjukhus. – […]

Läs mer

Delta i undersökning om anhörigvård

Entwine är ett internationellt forskningsprojekt som har för avsikt att undersöka upplevelser och erfarenheter av informell vård. Projektet kommer att genomföras i 9 länder och är finansierat av Europeiska unionens […]

Läs mer

Webbinarium ”Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder”

KI’s resursgrupp för äldres hälsa under covid-19 bjuder in till ett webbinarium där framstående forskare från Norge, Danmark och Sverige presenterar och diskuterar Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering […]

Läs mer

Karolinska söker deltagare till forskningsstudien ”Reflektioner kring covid-19-pandemin”

Vi vet från kontakt med patientföreningar och våra egna kliniska erfarenheter att personer med kognitiv svikt och demens är särskilt utsatta av samhällsförändringar. På initiativ av forskare vid Karolinska Institutet […]

Läs mer

Pressmeddelande: Demensförbundet larmar om fortsatt tuffa besöksrestriktioner

Snäva besökstider, övervakade besök, visirtvång och förbud mot besök i privata lägenheter.

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75