Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter, läsa vad som skrivs om demens i media, förbundets evenemang och våra föreningars aktiviteter runt om i landet. Klicka på respektive flik här nedan.

Demensförbundet svarar på remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Demensförbundet är remissinstans för betänkandet SOU 2022:41 ”Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer”.

Läs mer

Demensförbundet medverkade vid Alzheimer Europe Conference i Bukarest

17–19 oktober deltog Demensförbundets ordförande Liselotte Björk samt styrelseledamot Noomi Hertzberg-Öberg vid Alzheimer Europe Conference i Bukarest.

Läs mer

Kommunikation ABC – en ny webbutbildning

En ny webbutbildning har tagits fram i samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Centrum för demensforskning vid Linköpings universitet, i samverkan med Demensförbundet och med medel från Allmänna Arvsfonden. Kommunikation ABC […]

Läs mer

Demensförbundet svarar på remiss om vägen till ökad delaktighet

Demensförbundet har lämnat remissvar på utredningen SOU 2022:22 ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram”. Utredningen belyser att vårdköer har funnits i Sverige sedan 1960-talet. […]

Läs mer

Demensförbundet frågar ut riksdagspartierna

När pandemin härjade som värst ville alla prata om vården och äldreomsorgen. Äntligen uppmärksammades den låga bemanningen och bristen på utbildad personal – allvarliga problem som Demensförbundet länge varnat för. […]

Läs mer

Inför valet: Hur fungerar det att rösta för en person med demenssjukdom?

Den 11 september går vi till val i vårt land. Att gå och rösta kan ses som en självklarhet för de flesta men kan skapa svårigheter för den som lever […]

Läs mer

Demensförbundet förtydligar sin information om framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är fortfarande i hög grad ett aktuellt ämne. Vi har uppdaterat informationen på vår hemsida.

Läs mer

Demensvård och äldreomsorg, berör det dig?

Insändare: Har du vänner, föräldrar, grannar, kollegor, en partner, mor och farföräldrar, då berör det dig även om du själv inte har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Läs mer

Slutbetänkande om ny äldreomsorgslag överlämnat till socialminister Lena Hallengren

Idag överlämnade regeringens utredare Olivia Wigzell sitt slutbetänkande från utredningen om nya äldreomsorgslagen till Socialminister Lena Hallengren.

Läs mer

Demensförbundet har valt en ny styrelse

Vid Demensförbundets kongress 7-8 maj valdes en ny styrelse för en treårsperiod. Läs mer om de invalda personerna här. Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75