Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter, läsa vad som skrivs om demens i media, förbundets evenemang och våra föreningars aktiviteter runt om i landet. Klicka på respektive flik här nedan.

FHM föreslår isolering av demenssjuka med covid-19

Folkhälsomyndigheten vill se över möjligheten att kunna isolera demenssjuka med covid-19 på äldreboenden. Idag är det enligt smittskyddslagen bara möjligt att isolera personer på vårdinrättningar som till exempel sjukhus. – […]

Läs mer

Delta i undersökning om anhörigvård

Entwine är ett internationellt forskningsprojekt som har för avsikt att undersöka upplevelser och erfarenheter av informell vård. Projektet kommer att genomföras i 9 länder och är finansierat av Europeiska unionens […]

Läs mer

Webbinarium ”Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder”

KI’s resursgrupp för äldres hälsa under covid-19 bjuder in till ett webbinarium där framstående forskare från Norge, Danmark och Sverige presenterar och diskuterar Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering […]

Läs mer

Karolinska söker deltagare till forskningsstudien ”Reflektioner kring covid-19-pandemin”

Vi vet från kontakt med patientföreningar och våra egna kliniska erfarenheter att personer med kognitiv svikt och demens är särskilt utsatta av samhällsförändringar. På initiativ av forskare vid Karolinska Institutet […]

Läs mer

Pressmeddelande: Demensförbundet larmar om fortsatt tuffa besöksrestriktioner

Snäva besökstider, övervakade besök, visirtvång och förbud mot besök i privata lägenheter.

Läs mer

Nya coronaregler för äldreboenden sågas

Demensförbundet har med stöd av många engagerade medlemmar vid flera tillfällen gett förslag på hur anhörigbesök på landets äldreboenden kan arrangeras på ett säkert sätt. Senast i en skrivelse till socialminister […]

Läs mer

Demensförbundet om inlåsning av demenssjuka på äldreboenden

Under coronapandemin har det framkommit att äldre demenssjuka har stängts in på sina rum för att hindra smittspridning. Det har anhöriga även vittnat om då de kontaktat Demensförbundets telefonrådgivning. – […]

Läs mer

12 steg för ett demensvänligt Sverige

Coronakrisen har blottlagt stora brister i vården och omsorgen
för alla människor som lever med demens.

Läs mer

Drottning Silvia i öppenhjärtlig intervju om demenssjukdom

Drottning Silvia berättar i sin första poddintervju öppet om sina tankar att via sin avlidna mor ha demenssjukdom i familjen. Drottningen intervjuas av Henrik Frenkel, journalist och grundare till bloggen […]

Läs mer

Besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med 1 oktober

Det meddelade socialminister Lena Hallengren på regeringens pressträff idag. – Den minskande smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ut i äldreomsorgens verksamheter, tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75