Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Mellerud

Demensföreningen i Mellerud vill:

  • Verka för att demenssjuka skall ha rätt till ett värdigt liv
  • Vara kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning.
  • Ett forum där man kan få lätta sitt hjärta,få förståelse och tröst.
  • Informera om demenssjukdomar, vård-och omsorgsformer, forskning 
  • och utveckling av vården av demenssjuka.
  • Att anhöriga skall ha rätt till information, stöd och avlösning i vården
  • Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter

Stadgar

Föreningen har antagit normalstadgarna för lokalföreningar inom Demensförbundet antagna vid förbundsmötet 17 april 1988 med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989 samt vid förbundsmöte 18 augusti 2000 och 22 augusti 2003.

Melleruds Demensförening är registrerat som ideell förening med eget organisationsnummer vid Skatteverket.

Tips på bra litteratur:

”Vem skall ta hand om mamma” av Anna Bäsén
”Åren med Maria” av Rickad Larsson
”Om demenssjukdom för anhöriga” producerad av Svenskt Demenscentrum
”Ett minne för livet” av Kristina Fröling
”I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva” av Barbro Beck-Friis
”Ett långsamt farväl” av Ulla Assarsson
”Försvinner och stannar kvar” av Jenny Erikson

Tips på filmer

”Sången om Martin”
”Still Alice”
”Robot och Frank”

Demensföreningen är öppen för alla

Om du vill stödja föreningen med en gåva så är vårt bankgiro 5754-4363.

Länkar:

Silviahemmet   www.silviahemmet.se

Kontaktperson:
Kerstin Nordström
Västanvägen 6, 469 39 Mellerud
Mobil: 070–287 62 02
Bankgiro: 5754–4363

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se