Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Skellefteå

Välkommen till Skellefteå Demensförenings hemsida

Skellefteå Demensförening är en av de omkring 110 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lokalt har vi ca 140 medlemmar. De flesta medlemmar är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Skellefteå

Föreningen verkar för att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • sprida kunskap om demenssjukdomar
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • påverka beslutsfattare

 Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken samt annat informationsmaterial
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Delta i anhöriggrupper (vill du vara med ring 070-3960014)
 • Mötesverksamhet
 • Delta i föreningens medlemsaktiviteter t.ex. surströmming, julfester, bussutflykter m.m.

Kontaktuppgifter nuvarande styrelse:

Tage Ljungholm, ordförande, 070-3960014
Evy Vesterlund, vice ordförande, 073-0447752
Britta Grén, kassör, 070-6962777
Siv Mattsson, ledamot, 070-6703609
Monica Hedman, ledamot, 070-2126882
Agneta Hansson, ersättare, 070-6057718
Sigrid Burlin, hedersmedlem

Vill Du bli medlem:

Sätt in medlemsavgiften (150 kr) på bg 5432-8562.
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen.

Om du vill stödja oss med en gåva, står vårt bg konto (5432-8562) till förfogande.

Om du vill köpa boken ”Tänkvärda ord från Skärgårdshemmet” finns den till försäljning på vårt kansli på Skeppargatan 16 eller ring 070-3960014 så kan vi skicka boken. Priset för boken är 50:-

Genom medlemskap i Skellefteå Demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Vårt kansli finns på:

Skeppargatan 16 i Skellefteå, Telefon: 070-396 00 14
Mail: demens.skelleftea@gmail.com
Öppettider: måndag och tisdag 8.00-14.30, torsdag 8.00-15.00

Vår postadress är Skellefteå Demensförening, Skeppargatan 16, 930 30 SKELLEFTEÅ.


Föreläsning 21/9 Alzheimerdagen på Seniortorget Skellefteå

Den 21/9 besökte Mats Klockljung Seniortorget Skellefteå för att dela med sig av sina upplevelser av att leva med Alzheimer. Med sig hade han hustrun Pia Klockljung som i sin tur berättade mer om hur hon börjat upptäcka förändringar hos Mats och att
det totalt tog nio månader från första besöket tills dess att diagnos ställdes.


Många var intresserade och hörsalen var i stort sett fullsatt.

På bilden syns Mats och Pia.


Föreningen besökte äldreboende

Den 22/8 var delar av Skellefteå Demensförenings styrelse och besökte äldreboendet Björkhammargården i Jörn.

Föreningen bjöd boende och personal på tårta och fick en rundvandring där Marianne Larsson, en av årets stipendiater visade lokalerna och berättade om deras verksamhet.

På bilden: Marianne Larsson Björkhammargården och Monica Hedman Demensföreningen.


Föreningen har fått donation från Audrey & Lars Norbergs stiftelse

Föreställningen ”Var blev ni av vackra drömmar” Hasse & Tage

Press

Föreningen i Norran

Kontakt
Ordförande
Tage Ljungholm
Nyckelgatan 104
931 63 SKELLEFTEÅ
E-post: tabi@guldstaden.com
Mobil: 070-3960014
Bankgiro: 5432-8562
Swish: 123 297 5555

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se