Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Skellefteå

Välkommen till Skellefteå Demensförenings hemsida

Skellefteå Demensförening är en av de omkring 110 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lokalt har vi ca 140 medlemmar. De flesta medlemmar är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Skellefteå

Årsmöte och stipendieutdelning måndagen den 20 mars kl. 17.00 i paviljongen på Brogården. Anmälan senast den 13 mars. Välkomna!

Inbjudan till föreläsning om demenssjukdom och bemötande den 24 mars

Föreningen verkar för att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • sprida kunskap om demenssjukdomar
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • påverka beslutsfattare

 Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken samt annat informationsmaterial
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Delta i anhöriggrupper (vill du vara med ring 070-3960014)
 • Mötesverksamhet
 • Delta i föreningens medlemsaktiviteter t.ex. surströmming, julfester, bussutflykter m.m.

Kontaktuppgifter nuvarande styrelse:

Tage Ljungholm, ordförande, 070-3960014
Evy Vesterlund, vice ordförande, 073-0447752
Britta Grén, kassör, 070-6962777
Siv Mattsson, ledamot, 070-6703609
Monica Hedman, ledamot, 070-2126882
Agneta Hansson, ersättare, 070-6057718
Sigrid Burlin, hedersmedlem

Vill Du bli medlem:

Sätt in medlemsavgiften (150 kr) på bg 5432-8562.
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen.

Om du vill stödja oss med en gåva, står vårt bg konto (5432-8562) till förfogande.

Om du vill köpa boken ”Tänkvärda ord från Skärgårdshemmet” finns den till försäljning på vårt kansli på Skeppargatan 16 eller ring 070-3960014 så kan vi skicka boken. Priset för boken är 50:-

Genom medlemskap i Skellefteå Demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Vi finns på:

Skeppargatan 16 i Skellefteå, Telefon: 070-396 00 14
Mail: demens.skelleftea@gmail.com
Öppettider: måndag och tisdag 8.00-14.30, torsdag 8.00-15.00

Vår postadress är Skellefteå Demensförening, Skeppargatan 16, 930 30 SKELLEFTEÅ.

NOMINERINGAR AUDREY & LARS NORBERG STIFTELSE

Audrey och Lars Norbergs stiftelse har till syfte att främja det som är bra inom vården av de demenssjuka. Nu är det dags för nomineringarna till utmärkelsen Årets Specialistunder-sköterska och Årets Vård – och Omsorgsavdelningar (2 stipendier) vid Skellefteå kommun.

För att uppmärksamma de/dom som gör det där ”lilla” extra finns möjligheten att belönas med stipendier på 2,500 kr, diplom med mera.

Ansökan med motiveringar ska vara Skellefteå Demensförening tillhanda senast den 30 november 2022 under mejladress: demens.skelleftea@gmail.com Förslagsställare kan vara anhöriga, personalen och cheferna på demensboenden Prisutdelare och jury är donatorn Lars Norberg och styrelsen för Skellefteå Demensförening.

Föreningen har fått donation från Audrey & Lars Norbergs stiftelse

Föreställningen ”Var blev ni av vackra drömmar” Hasse & Tage

Press

Föreningen i Norran

Kontakt
Ordförande
Tage Ljungholm
Nyckelgatan 104
931 63 SKELLEFTEÅ
E-post: tabi@guldstaden.com
Mobil: 070-3960014
Bankgiro: 5432-8562
Swish: 123 297 5555

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75