Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Skellefteå

Välkommen till Skellefteå Demensförenings hemsida

Skellefteå Demensförening är en av de omkring 110 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lokalt har vi ca 140 medlemmar. De flesta medlemmar är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Skellefteå

Föreningen verkar för att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • sprida kunskap om demenssjukdomar
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • påverka beslutsfattare

 Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum, samt annat informationsmaterial
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Delta i anhöriggrupper (vill du vara med ring 070-3960014)
 • Mötesverksamhet
 • Delta i föreningens medlemsaktiviteter t.ex. surströmming, julfester, bussutflykter m.m.

Kontaktuppgifter nuvarande styrelse:

Agneta Hansson, ordförande, 070- 605 77 18
Evy Vesterlund, vice ordförande, 073-0447752
Siv Mattsson, kassör, 070-6703609
Christina Jonsson, ledamot, 070-632 02 65
Monica Hedman, ledamot, 070-212 68 82
Tage Ljungholm, ersättare , 070-396 00 14

Sigrid Burlin, hedersmedlem

Vill Du bli medlem:

Sätt in medlemsavgiften (150 kr) på bg 5432-8562.
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen.

Om du vill stödja oss med en gåva, står vårt bg konto (5432-8562) till förfogande.

Genom medlemskap i Skellefteå Demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Vårt kansli finns på:

Skeppargatan 16 i Skellefteå, Telefon: 070-396 00 14
Mail: demens.skelleftea@gmail.com
Öppettider: måndag och tisdag 8.00-14.30, torsdag 8.00-15.00

Vår postadress är Skellefteå Demensförening, Skeppargatan 16, 931 30 SKELLEFTEÅ.


Föreläsning 21/9 Alzheimerdagen på Seniortorget Skellefteå

Den 21/9 besökte Mats Klockljung Seniortorget Skellefteå för att dela med sig av sina upplevelser av att leva med Alzheimer. Med sig hade han hustrun Pia Klockljung som i sin tur berättade mer om hur hon börjat upptäcka förändringar hos Mats och att
det totalt tog nio månader från första besöket tills dess att diagnos ställdes.


Många var intresserade och hörsalen var i stort sett fullsatt.

På bilden syns Mats och Pia.


Föreningen besökte äldreboende

Den 22/8 var delar av Skellefteå Demensförenings styrelse och besökte äldreboendet Björkhammargården i Jörn.

Föreningen bjöd boende och personal på tårta och fick en rundvandring där Marianne Larsson, en av årets stipendiater visade lokalerna och berättade om deras verksamhet.

På bilden: Marianne Larsson Björkhammargården och Monica Hedman Demensföreningen.


Föreningen har fått donation från Audrey & Lars Norbergs stiftelse

Föreställningen ”Var blev ni av vackra drömmar” Hasse & Tage

Press

Föreningen i Norran

Kontakt
Ordförande
Agneta Hansson
Ekgatan 3
931 63 SKELLEFTEÅ
E-post: agneta.hansson56@me.com
Mobil: 070-6057718
Bankgiro: 5432-8562
Swish: 123 297 5555

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se