Telefonrådgivning0485 - 375 75

Halmstad

Ordförande
Marie Svensson
Bingsgärde 256
312 97 LAHOLM
Mobil: 073-820 79 35
E-post: demensforeningen.halmstad@gmail.com
Bankgiro: 431-0009
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/DemensforeningenHalmstad

Demensföreningen Halmstads styrelse 2022. Från vänster Åsa Wengelin, sekreterare, Ingalisa Bengtsson, ledamot, Marie Svensson, ordförande, och Carin Wengelin, kassör.

Välkommen till demensföreningen i Halmstad

Personer med demenssjukdom kan ha svårt att föra sin egen talan, samtidigt som närstående kan behöva stöd och råd i olika frågor. Som exempelvis:

 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Vårt mål är att:

 • Sprida kunskap om och bidra till att minska stigmatiseringen av demenssjukdomar.
 • Påverka beslutsfattare.
 • Stödja sjuka och närstående genom olika insatser.

Läs 2022 års medlemsbrev

Verksamhetsberättelse för 2021

Träd i Halmstad

Bli medlem och få:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år.
 • Anhörigboken.
 • Föreläsningar.
 • Erfarenhetsutbyte och stöd genom att träffa andra i samma situation.
 • Tillgång till Rättighetsfonden.
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 0485-37575.

Medlemsavgiften är 225 kr per år – Skriv ditt namn och adress i meddelanderutan
Bankgiro 431-0009
Swish 123 423 1726

Demensföreningen i Halmstad
Ordförande Marie Svensson, Bingsgärde 256, 31297 Laholm
E-post: demensforeningen.halmstad@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75