Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Halmstad

Välkommen till demensföreningen i Halmstad

Demensföreningen Halmstads styrelse 2023. Från vänster Ingalisa Bengtsson, ledamot, Marianne Nidle, ledamot, Åsa Wengelin, ordförande och Carin Wengelin, kassör.

Personer med demenssjukdom kan ha svårt att föra sin egen talan, samtidigt som närstående kan behöva stöd och råd i olika frågor. Som exempelvis:

 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Vårt mål är att:

 • Sprida kunskap om och bidra till att minska stigmatiseringen av demenssjukdomar.
 • Påverka beslutsfattare.
 • Stödja sjuka och närstående genom olika insatser.

Läs 2022 års medlemsbrev

Verksamhetsberättelse för 2021

Bli medlem och få:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år.
 • Anhörigboken.
 • Föreläsningar.
 • Erfarenhetsutbyte och stöd genom att träffa andra i samma situation.
 • Tillgång till Rättighetsfonden.
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 010-175 50 56.
Träd i Halmstad

Medlemsavgiften är 225 kr per år – Skriv ditt namn och adress i meddelanderutan
Bankgiro 431-0009
Swish 123 423 1726

Kontakt
Ordförande
Åsa Wengelin
Rödabergsvägen 11
311 69 UGGLARP
Mobil: 070-6217383, E-post: asa.hem@gmail.com
Bankgiro: 431-0009
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/DemensforeningenHalmstad

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se