Telefonrådgivning0485 - 375 75

Halmstad

Ordförande
Marie Svensson
Bingsgärde 256
312 97 LAHOLM
Mobil: 073-820 79 35
E-post: demensforeningen.halmstad@gmail.com
Bankgiro: 431-0009
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/DemensforeningenHalmstad

Välkommen till demensföreningen i Halmstad

Demensföreningen Halmstads styrelse 2022. Från vänster Åsa Wengelin, sekreterare, Ingalisa Bengtsson, ledamot, Marie Svensson, ordförande, och Carin Wengelin, kassör.

Personer med demenssjukdom kan ha svårt att föra sin egen talan, samtidigt som närstående kan behöva stöd och råd i olika frågor. Som exempelvis:

 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Vårt mål är att:

 • Sprida kunskap om och bidra till att minska stigmatiseringen av demenssjukdomar.
 • Påverka beslutsfattare.
 • Stödja sjuka och närstående genom olika insatser.

Höstens program

30/8
Underhållning med Annies drängar på boendena i Frennarp och Harplinge

21/9
Internationella Alzheimerdagen: Under eftermiddagen finns representanter för styrelsen på Laholms torg tillsammans med Anhörigcentrum och på Stora torg i Halmstad tillsammans med Alzheimer Sverige för att informera om demenssjukdomar och hur du kan få stöd och hjälp när någon i familjen drabbas av minnesproblematik. Kom och träffa oss där. Kl 17.30 i Alla hjärtans hus föreläser jurister från Familjens jurist och svarar på frågor om temat ”När beslutsförmågan sviktar: fullmakter, god man och andra lösningar”.

18/10
Underhållning med Annies drängar på boendet i Vallås

25/10
Underhållning med Annies drängar på boendet Kattegatt i Halmstad

26/10
Medlemsträff på Alla hjärtans hus kl 18.00  med besök av demensteamet i Halmstad

23/11
(OBS preliminärt datum) Medlemsträff med adventskaffe och underhållning av Annies drängar på Alla hjärtans hus i Halmstad

Läs 2022 års medlemsbrev

Verksamhetsberättelse för 2021

Träd i Halmstad

Bli medlem och få:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år.
 • Anhörigboken.
 • Föreläsningar.
 • Erfarenhetsutbyte och stöd genom att träffa andra i samma situation.
 • Tillgång till Rättighetsfonden.
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 0485-37575.

Medlemsavgiften är 225 kr per år – Skriv ditt namn och adress i meddelanderutan
Bankgiro 431-0009
Swish 123 423 1726

Demensföreningen i Halmstad
Ordförande Marie Svensson, Bingsgärde 256, 31297 Laholm
E-post: demensforeningen.halmstad@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75