Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Öland

Information

Ölands Demensförening firade 2014 tjugoårsjubileum. Föreningen bildades 1994 med namnet Borgholms Demensförening. 2014 ombildades föreningen och då ändrades namnet till Ölands Demensförening. 

Vi vill att alla på hela Öland skall känna sig välkomna till vår förening. Vill du bli medlem i Ölands Demensförening så ringer du Karin Fredriksson ordförande 0735-871802. Idag har vi ca. 60 medlemmar och hoppas vi ska bli många fler. Runt om i landet finns över 120 lokala föreningar med över 11.000 medlemmar. Det finns idag cirka 160.000 kända sjukdomsfall i landet vilket gör demens till en av vår tids största sjukdomar.

Föreningens ändamål

Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för alla som till följd av demenssjukdom eller av annan orsak har eller riskerar ett dement beteende. Föreningen arbetar lokalt med information och stödåtgärder för människor som drabbats av demens, är anhörig eller arbetar inom demensvården. I Ölands Demensförening kan du som medlem få hjälp och stöd. Du träffar andra som är i en liknande situation, som förstår och som du kan prata och skratta tillsammans med.

Alzheimer och övriga demenssjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minne och tankeförmåga. Det är ett handikapp som skapar behov av stöd och hjälp samt innebär lidande för den drabbade och anhöriga/närstående. Antalet demenssjukdomar ökar starkt och demens klassas idag som en folksjukdom.

Vad gör föreningen för att öka kunskaperna om demens?

  • Deltar i debatter
  • Anordnar föreläsningar
  • Påverkar beslutsfattare
  • Distribuerar Förbundets tidning Demensforum till våra medlemmar

Medlemskap

Hjälp oss att stödja vår viktiga verksamhet med ditt medlemskap. Glöm ej att skriva namn och adress på inbetalningen.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor som oavkortat går tillbaka till verksamheten inom demensvården.

BankGiro: 773-4544

Som medlem betalar du endast 150 kronor eller familj 200 kronor och du får:

  • Tidningen DEMENSFORUM fyra nummer/år 
  • Anhörigboken 
  • Mötesverksamhet 
  • Föreläsningar 
  • Erfarenhetsutbyte och stöd
  • Tillgång till Rättighetsfonden

Facebook

Vi finns också på Facebook. Gilla oss där så får du fortast uppdatering av våra aktiviteter.

Kontakt
Ordförande
Karin Fredriksson
Sandby Sjögata 20
387 73 LÖTTORP
Mobil: 073-587 18 02
karin.fredriksson.oland@telia.com
Bankgiro: 773 – 4544

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se