Telefonrådgivning0485 - 375 75

Generalfullmakt

Vem som helst kan utfärda en fullmakt dvs. upprätta dokumentet. Sedan ska fullmakten så klart undertecknas av fullmaktsgivaren som givetvis är den som bestämmer huruvida en fullmakt ska upprättas eller inte.

Bevittning är inte nödvändig  om det inte gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt. Ibland finns det en övertro på att en sådan fullmakt fungerar i alla sammanhang. Banker t.ex. kräver detaljerade fullmakter på deras egna fullmaktsformulär.

OBS! För att en generalfullmakt ska vara giltig vad gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrättslägenhet, måste det framgå att fullmakthavaren har givits rätt att sälja huset/lägenheten. Även fastighetens/lägenhetens beteckning måste framgå av fullmakten.

(Vi har dessvärre ingen möjlighet att skriva ut och posta generalfullmakten. Ett tips är att besöka ett bibliotek. De kan ofta hjälpa till med utskrifter.)

Aktuella lagar som det är bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75