Telefonrådgivning0485 - 375 75

Generalfullmakt

Vem som helst kan utfärda en fullmakt det vill säga upprätta dokumentet. Sedan ska fullmakten så klart undertecknas av fullmaktsgivaren som givetvis är den som bestämmer huruvida en fullmakt ska upprättas eller inte.

Bevittning är inte nödvändig  om det inte gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt. Ibland finns det en övertro på att en sådan fullmakt fungerar i alla sammanhang. Banker t.ex. kräver detaljerade fullmakter på deras egna fullmaktsformulär.

OBS! För att en generalfullmakt ska vara giltig vad gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrättslägenhet, måste det framgå att fullmakthavaren har givits rätt att sälja huset/lägenheten. Även fastighetens/lägenhetens beteckning måste framgå av fullmakten.

Det är viktigt att ha i åtanke att en generalfullmakt och en framtidsfullmakt kompletterar varandra. Ofta kan det därför vara bra att skriva de båda. Detta beror på att en generalfullmakt gäller när fullmaktsgivaren visserligen har rättshandlingsförmåga, men av olika skäl vill ha hjälp med vissa saker av fullmaktstagaren. Generalfullmakten slutar gälla omedelbart om fullmaktsgivaren skulle förlora förmågan att fatta beslut. Framtidsfullmakten träder i kraft först därefter, alltså när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina personliga och ekonomiska angelägenheter på egen hand. Sammantaget kan det alltså vara en trygghet att underteckna både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt.

Kontakta banken och apoteket

Eftersom till exempel en del banker och vissa apotek inte accepterar andra generalfullmakter än deras egen, är det viktigt att du kontrollerar hur din bank/apotek ställer sig till andra framtidsfullmakter. Gör detta i samband med att du upprättar generalfullmakten för att undvika problem när fullmakten tas i bruk.

(Vi har dessvärre ingen möjlighet att skriva ut och posta generalfullmakten. Ett tips är att besöka ett bibliotek. De kan ofta hjälpa till med utskrifter.)

Aktuella lagar som det är bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75