Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Generalfullmakt

Vill du ha hjälp med att uträtta vissa ärenden, trots att du egentligen har full förmåga att själv sköta dem? Då kan du utfärda en generalfullmakt.

Som huvudregel kan en generalfullmakt se ut hur som helst. Alltså behöver den inte alltid ens vara skriftlig eller bevittnad. Banker, apotek, mäklarbyråer m.fl. kan dock uppställa högre krav. Om du vill att generalfullmakten ska kunna användas hos dem så är det därför bäst att använda deras egna fullmaktsmallar. Kontakta helt enkelt de aktörer som du vill att generalfullmakten ska kunna användas hos och fråga hur du ska gå tillväga. Får du svaret att de inte har några särskilda regler, samtidigt som du vill att generalfullmakten ska omfatta samtliga av dina ekonomiska intressen samt sörjande av din person? Då kan du använda Demensförbundets fullmaktsmall, som finns längst ned på denna sida.

När kan jag upprätta en generalfullmakt?

Du kan bara upprätta en generalfullmakt om du har fullgod förmåga att fatta beslut samt övervaka och kontrollera den utsedda fullmaktshavaren. Om så inte är fallet (t.ex. till följd av demens) så finns det andra alternativ för att du ska kunna få hjälp; anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vilket alternativ som är möjligt eller lämpligt beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hur länge gäller en generalfullmakt?

En generalfullmakt gäller så länge din beslutsförmåga är intakt. Generalfullmakten kan alltså inte användas om du exempelvis blir sjuk på ett sätt som påverkar din förmåga att själv ta hand om dina angelägenheter. Om du vill kan du också skriva in i fullmakten att dess giltighet ska vara tidsbegränsad eller upphöra om du avlider. Slutligen kan du när som helst återkalla fullmakten.

Kan jag upprätta en generalfullmakt och en framtidsfullmakt samtidigt?

Ja! Det kan ofta vara bra att skriva båda fullmaktstyperna, eftersom de kompletterar varandra. En generalfullmakt gäller bara så länge din beslutsförmåga är intakt, medan framtidsfullmakten träder i kraft först om eller när du förlorar förmågan att sköta dina angelägenheter Om du skriver båda fullmaktstyperna så blir det alltså inget “glapp” där du inte kan få den hjälp du behöver. Notera att en generalfullmakt och en framtidsfullmakt är två separata dokument.

(Vi har dessvärre ingen möjlighet att skriva ut och posta generalfullmakten. Ett tips är att besöka ett bibliotek. De kan ofta hjälpa till med utskrifter.)

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad: december 2022

Aktuella lagar som det är bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se