Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demens vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom innebär att de nervbuntar på djupet av hjärnan som styr smidigheten i kroppsrörelserna av okänd anledning successivt förlorar sin funktion.

Symptom

Symtomen är framför allt muskelstelhet med framåtkrökt kroppshållning och förkortade steg, darrningar i händer och fötter i viloläge samt nedsatt tempo i rörelser och reaktioner. Synvillor kan ibland utlösas av sjukdomen, men är oftast tecken på biverkningar av läkemedelsbehandlingen.

Personer med Parkinsons sjukdom är inte demenssjuka, men besväras av lätta intellektuella nedsättningar. Dessa beror bland annat på hastighet i tankeflödet och mentala reaktioner. Både sjukdomen i sig och de påfrestningar den ger, leder till ökad risk för depression.

Ökad risk för demens hos äldre

Det är främst hos äldre personer med Parkinsons sjukdom som det finns ökad risk för att tillsammans med de ovan beskrivna symtomen så småningom utveckla demens.

Du hittar mer information om Parkinsons sjukdom på Parkinsonförbundets hemsida.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se