Telefonrådgivning0485 - 375 75

Så används din gåva

Demensforskning

När du skänker en gåva till Demensfonden stödjer du forskning och utveckling rörande demenssjukdomar och demenssjukas behov och rättigheter. Forskning ska avse medicinsk forskning och omvårdnadsforskning samt utvecklingsarbete rörande stöd till demenssjuka och deras anhöriga och närstående. Demensfonden har också till uppgift att informera om demenssjukdomar och demenssjukas behov och rättigheter för att förändra attityder och bemötande av människor med demens. 2020 har 8 miljoner kronor fördelats på 72 projekt. Läs mer om de beviljade projekten här.

Logga Insamlingskontroll

Demensförbundets verksamhet

Du kan också välja att skänka din gåva till Demensförbundets utvecklingsfond vilket är ett sätt att stötta oss i vår verksamhet och vårt arbete för att förbättra livssituationen för demenssjuka och deras anhöriga här och nu.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75