Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Så används din gåva

När du skänker en gåva till Demensfonden stödjer du forskning och utveckling rörande demenssjukdomar och demenssjukas behov och rättigheter. Forskning ska avse medicinsk forskning och omvårdnadsforskning samt utvecklingsarbete rörande stöd till demenssjuka och deras anhöriga och närstående. Demensfonden har också till uppgift att informera om demenssjukdomar och demenssjukas behov och rättigheter för att förändra attityder och bemötande av människor med demens. 2022 har 8 miljoner kronor fördelats på 62 projekt. Läs mer om de beviljade projekten här.

Logga Insamlingskontroll

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se