Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Robertsfors

Demensföreningen i Robertsfors

Demensföreningen i Robertsfors finns även på Facebook

Robertsfors

Ordförande – Sophia Jatkola (se kontaktuppgifter längre ner på sidan)
Sekreterare – Marie Viberg 0934-310 60 marie.viberg@robertsfors.org
Kassör – Gerhard Johansson 070-331 17 28  gerhardjohansson3@gmail.com  

Bli medlem

Bli medlem genom att betala till BankGiro 5121-1191 eller via
Swish 123 085 42 81. Uppge namn, adress, mobil nr.
Medlemsavgift Enskild medlem 100 kr/år eller Familj 150:-/ år

Som medlem får du:

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr/år 
  • Anhörigboken – med information och praktiska råd 
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation. 
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
  • Information och inbjudningar till föreningens aktiviteter.

Att vara medlem är ett sätt att stödja demenssjuka och deras anhöriga här och nu. Ju fler medlemmar vi är desto större inflytande, påverkansmöjligheter har vi på tjänstemän och politiker för att få en bättre demensomsorg. Studier visar på att vi om 10-20 år kommer att ha betydligt fler äldre som kommer att behöva vård. Så det är NU vi måste rusta för framtida behov.

Gåvor mottages tacksamt

Vår lokal är hos Studieförbundet Vuxenskolan Storgatan 9 i Robertsfors. 
Där finns sammanträdesrum och föreningens eget Referens bibliotek med böcker och filmer att låna gratis.

Kontakt
Ordförande
Sophia Jatkola
Ängsvägen 4
915 34 ÅNÄSET
Mobil: 076-348 64 90
E-post: sophiajatkola@outlook.com
Bankgiro: 5121 – 1191

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se