Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensfonden

Demensfonden är Demensförbundets insamlingsstiftelse för forskning och utveckling. Demensfonden bildades 1994 och har under årens lopp samlat in 110 miljoner kronor till forskning om demenssjukdomar.

Varför behövs det mer pengar till forskning om demenssjukdomar?

Demenssjukdomarna ökar mer än någon annan sjukdom i världen och när våra barn blir gamla kommer minst en halv miljon människor i Sverige vara drabbade.

Demenssjukdomarna kostar samhället lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans, men demensforskningen får bara en bråkdel av forskningspengarna.

Demensfonden som bildats av Demensförbundet är en av de viktigaste forskningsfonderna för forskning om demenssjukdomar i Sverige. Eftersom Demensförbundet är fristående, från bland annat läkemedelsindustrin, styrs anslagen enbart av forskningens kvalitet och nya innovativa forskningsprojekt kan få bidrag. Detta leder till nya kunskaper som förbättrar livet för demenssjuka människor och deras närstående.

Demensfonden har till uppgift att samla in och fördela pengar till:

  • Medicinsk forskning
  • Omvårdnadsforskning
  • Kunskapsspridning och påverkansarbete
  • Rådgivning till personer som lever med demenssjukdom

Demensfonden förvaltas av Demensförbundet. Demensfonden är en egen juridisk enhet med organisationsnummer 802403-4442. Fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Logga Insamlingskontroll

Anslagen till stipendiater och verksamheter utses i samråd med Demensfondens medicinska råd:

Elisabeth Londos, Professor vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet
Anna-Karin Edberg Professor i omvårdnad vid högskolan i Kristianstad
Yngve Gustafson Professor i geriatrik, Umeå universitetssjukhus

Ge en gåva till Demensfonden

Läs om hur du kan stödja Demensfonden med en gåva

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75