Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensfonden

Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Forskning labb

Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnet och tankeförmågan. Hjärncellerna bryts ner. Demenssjukdomen orsakar stort lidande för de som drabbas och deras anhöriga/närstående. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av demenssjukdomarna. Vaskulär demens eller blodkärlsdemens, lewy body demens, frontallobsdemens är exempel på andra demenssjukdomar.
Läs mer om demenssjukdomar.

Demenssjukdomarna kostar samhället lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans, men demensforskningen får bara en bråkdel av forskningspengarna. Det finns ännu ingen bot mot demens. Därför är forskningen så viktig och behöver mer resurser.

Hur kan du hjälpa till?

Du kan hjälpa oss att stödja demensforskningen genom att sätta in ett bidrag på Demensfonden.

PG 90 08 58 – 2,  BG 900-8582
Swish 123 900 85 82

Demensfonden är en egen juridisk enhet med organisationsnummer 802403-4442.  Fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Logga Insamlingskontroll

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75